Follow
Москаленко Віталій Федорович = VF Moskalenko
Москаленко Віталій Федорович = VF Moskalenko
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров’я: український контекст
ВФ Москаленко
К.: Книга плюс, 10, 2008
1742008
Соціальна медицина та організація охорони здоров'я
ЮВ Вороненко
972002
Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти
Б Патон, В Москаленко, І Чекман, Б Мовчан
Вісник НАН України, 2009
962009
Медична освіта у світі та в Україні
ЮВ Поляченко, ВГ Передерій, ОП Волосовець, ВФ Москаленко, ...
К.: Книга плюс 383, 2005
862005
Заболевания гепатобилиарной системы (распространенность, нерешенные проблемы)
ВФ Москаленко, НВ Харченко, МВ Голубчиков
Вип 9, 5-10, 2000
802000
Система управління якістю медичної освіти в Україні
ІЄ Булах, ОП Волосовець, ЮВ Вороненко, ЄГ Гончарук, ГВ Дзяк, ...
Київ: АРТ-ПРЕС, 2003
782003
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені ОО Богомольця (1841–2006)
ВФ Москаленко, ІМ Полякова
Київ: Книга плюс, 2006
742006
Біостатистика
ВФ Москаленко, ОП Гюльчій, МВ Голубчиков
Київ: Книга плюс, 2009
622009
Особливості харчування населення України та їх вплив на здоров’я
ВФ Москаленко, ТС Грузєва, ЛІ Галієнко
Науковий вісник Національного медичного університету імені ОО Богомольця, 64-73, 2009
592009
Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми.
ВФ Москаленко, МВ Попов
Нова Книга, 2005
592005
Нанотехнології, наномедицина: перспективи наукових досліджень та впровадження їх результатів у медичну практику
ЛГ Розенфельд, ВФ Москаленко, ІС Чекман, БО Мовчан
Укр. мед. часопис 67 (5), 63-68, 2008
542008
Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня
ВФ Москаленко, ТС Грузєва, ГВ Іншакова
Х.: Контраст, 2006
502006
Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров’я: від профілактики медичної до профілактики соціальної
ВФ Москаленко
К.: ВД Авіцена, 2009
472009
Здоровье и здравоохранение: ключевые императивы
VF Moskalenko
Avit︠s︡ena, 2011
452011
Стратегія боротьби з судинними захворюваннями головного мозку
ВФ Москаленко, ПВ Волошин, ПР Петрошенко
Український вісник психоневрології 9 (1), 5-8, 2001
432001
Нанотехнології, наномедицина, нанофармокологія: стан, перспективи наукових досліджень, впровадження в медичну практику
ВФ Москаленко, ЛГ Розенфельд, БО Мовчан, ІС Чекман
І нац. конгр.Человек и лекарство–Украина, 167-168, 2008
422008
Актуальні проблеми туберкульозу в Україні за останні 10 років
ВФ Москаленко, ЮІ Фещенко
Укр. пульмонологічний. журн, 5-7, 2001
412001
Формування глобальної комплексної інтегральної міжсекторальної системи профілактики–інноваційний підхід до вирішення сучасних проблем громадського здоров'я (огляд літератури)
ВФ Москаленко
Журнал Академії медичних наук України 15 (3), 516-542, 2009
402009
Наукові основи наномедицини, нанофармакології та нанофармації
ВФ Москаленко, ВМ Лісовий, ІС Чекман, НО Горчакова, ТВ Звягінцева, ...
Вісник Національного медичного університету ім. ОО Богомольця 2, 17-31, 2009
392009
Гігієна та екологія
ВГ Бардов, СТ Омельчук, НВ Мережкіна, ВД Алексійчук, ЄМ Анісімов, ...
342020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20