Москаленко Віталій Федорович = VF Moskalenko
Москаленко Віталій Федорович = VF Moskalenko
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров’я: український контекст
ВФ Москаленко
К.: Книга плюс, 10, 2008
1512008
Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти
Б Патон, В Москаленко, І Чекман, Б Мовчан
Вісник НАН України, 2009
852009
Соціальна медицина та організація охорони здоров'я
ЮВ Вороненко
812002
Заболевания гепатобилиарной системы (распространенность, нерешенные проблемы)
ВФ Москаленко, НB Харченко, МВ Голубчиков
Вип 9, 5-10, 2000
792000
Система управління якістю медичної освіти в Україні
ІЄ Булах, ОП Волосовець, ЮВ Вороненко, ЄГ Гончарук, ГВ Дзяк, ...
Київ: АРТ-ПРЕС, 2003
762003
Медична освіта у світі та в Україні
ЮВ Поляченко, ВГ Передерій, ОП Волосовець, ВФ Москаленко, ...
К.: Книга плюс 383, 2005
742005
Нанотехнології, наномедицина: перспективи наукових досліджень та впровадження їх результатів у медичну практику
ЛГ Розенфельд, ВФ Москаленко, ІС Чекман, БО Мовчан
Укр. мед. часопис 67 (5), 63-68, 2008
482008
Особливості харчування населення України та їх вплив на здоров’я
ВФ Москаленко, ТС Грузєва, ЛІ Галієнко
Науковий вісник національного медичного університету імені ОО Богомольця, 64-73, 2009
462009
Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми.
ВФ Москаленко, МВ Попов
Нова Книга, 2005
442005
Стратегія боротьби з судинними захворюваннями головного мозку
ВФ Москаленко, ПВ Волошин, ПР Петрошенко
Український вісник психоневрології 9, 5-7, 2001
442001
Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня
ВФ Москаленко, ТС Грузєва, ГВ Іншакова
Х.: Контраст, 2006
422006
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені ОО Богомольця (1841-2006)
ВФ Москаленко
Київ: Книга плюс, 2006
422006
Актуальні проблеми туберкульозу в Україні за останні 10 років
ВФ Москаленко, ЮІ Фещенко
Укр. пульмонологічний. журн, 5-7, 2001
402001
Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров’я: від профілактики медичної до профілактики соціальної
ВФ Москаленко
К.: ВД Авіцена, 2009
392009
Біостатистика
ВФ Москаленко, ОП Гюльчій, МВ Голубчиков
К.: Книга плюс, 184, 2009
392009
Формування глобальної комплексної інтегральної міжсекторальної системи профілактики–інноваційний підхід до вирішення сучасних проблем громадського здоров’я (огляд літератури та…
ВФ Москаленко
Журнал Академії медичних наук України 15 (3), 516-542, 2009
372009
Нанотехнології, наномедицина, нанофармокологія: стан, перспективи наукових досліджень, впровадження в медичну практику
ВФ Москаленко, ЛГ Розенфельд, БО Мовчан, ІС Чекман
І нац. конгр.Человек и лекарство–Украина, 167-168, 2008
352008
Здоровье и здравоохранение: ключевые императивы
ВФ Москаленко
К.: ИД “Авіцена, 2011
322011
Наукові основи наномедицини, нанофармакології та нанофармації
ВФ Москаленко, ВМ Лісовий, ІС Чекман, НО Горчакова, ТВ Звягінцева, ...
Вісник Національного медичного університету ім. ОО Богомольця, 17-31, 2009
312009
Первинна артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків
ВГ Майданник, ВФ Москаленко
К.: ВБ Аванпост-Прим, 2007
302007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20