Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти Університету Грінченка
Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти Університету Грінченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб
ОП Буйницька
К.: Центр учбової літератури 240, 19, 2012
131*2012
Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посіб.
ОП Буйницька
К.: Центр учбової літератури 240, 19, 2012
131*2012
Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посіб.
ОП Буйницька
К.: Центр учбової літератури 240, 19, 2012
131*2012
Інформаційні технології та технічні засоби навчання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. курсу.
ОП Буйницька
ПП Буйницький, 2009
131*2009
Організаційні й технічні аспекти використання систем мобільного навчання
ЮВ Триус, ВМ Франчук, НП Франчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2012
432012
Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі.
АБ Кочарян, НІ Гущина
Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі …, 2011
242011
Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT
N Morze, L Varchenko, E Smyrnova–Trybulska
International Journal of Web Based Communities 11 (1), 25-41, 2015
222015
Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти
НВ Морзе, АБ Кочарян
Інформаційні технології і засоби навчання, 27-39, 2014
222014
Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання вікі-порталу
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 92-106, 2014
202014
Design of a university learning environment for SMART education
NV Morze, E Smyrnova-Trybulska, O Glazunova
Smart Technology Applications in Business Environments, 221-248, 2017
192017
ВИКОРИСТАННЯ WIKI-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
NV Morze, LO Varchenko-Trocenko
Електронне наукове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2015
18*2015
Методичні рекомендації зі створення тестових завдань та тестів у системі управління навчальними матеріалами MOODLE
ВП Сергієнко, ВМ Франчук
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2012
152012
Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів
НВ Морзе, АБ Кочарян, ЛО Варченко-Троценко
Інформаційні технології і засоби навчання, 118-130, 2014
14*2014
Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя
ЛІ Білоусова, НВ Житєньова
Физико-математическое образование, 2016
122016
Шляхи формування підприємницької компетентності майбутніх інформатиків
НВ Морзе, НР Балик
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 8-17, 2015
122015
The student in the information and educational environment of the modern university
OP Buinytska, BI Hrytseliak
Information Technologies and Learning Tools 36 (4), 66-83, 2013
11*2013
Досвід використання платформи Open Journal Systems як засобу ознайомлення студентів магістратури із принципами роботи з електронними науковими виданнями
ІС Степура
Інформаційні технології і засоби навчання, 105-109, 2013
112013
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ РОБОТОТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ STEM-ОСВІТИ
NV Morze, MA Gladun, SM Dziuba
Information Technologies and Learning Tools 65 (3), 37-52, 2018
10*2018
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів
АБ Кочарян
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
102016
Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ
НВ Морзе, ЛО Варченко-Троценко
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 36-41, 2014
102014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20