Подписаться
Ус Юлія Володимирівна (Us U.V.)
Ус Юлія Володимирівна (Us U.V.)
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Simon Kuznets Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях
ВЛ Зливков, СО Лукомська, ОВ Федан
Педагогічна думка, 2016
3982016
Управління економічною безпекою підприємтсва
КОО Прохорова В. В.
Харків : УкрДАЗТ, 2010
572010
Контролінг-від теорії до практики
ПНЮ Прохорова В.В., Прохорова Ю. В.
Х.: ВД "Інжек", 2006
372006
Управління економічною безпекою підприємства: організаційний аспект
ЮВ Ус
Вісник економіки транспорту і промисловості, 269-273, 2015
122015
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України …, 2010
112010
Теоретико-методичні основи оцінки трудової складової антикризового потенціалу підприємства
АД Яремко
Бизнес Информ, 192-198, 2019
42019
Структурні перетворення машинобудівних підприємств як ефективне поєднання реорганізації, реструктуризації та організаційних змін
ЮВ Ус, ТС Обидєннова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
42014
Конкурентний статус підприємства: методичний інструментарій інноваційного управління
ЮВ Ус
Вісник економіки транспорту і промисловості, 53-58, 2016
32016
Структура механізму фінансово-інвестиційної діяльності підприємств авіабудування
ЮВ Ус
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 49–57-49–57, 2014
32014
Формування інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового управління промисловими підприємствами
ЮВ Ус, ГВ Кузнецова
Економічний вісник Національного гірничого університету, 159-168, 2018
22018
Система фінансового моніторингу у банку
КМ Азізова
22018
Вплив безготівкових розрахунків на обсяг активів банків України
ОМ Колодізєв, ІВ Плескун, ЮВ Ус
«Смугаста типографія», 2016
22016
Концептуальні положення формування організаційно-економічного забезпечення управління змінами на підприємствах машинобудування
ЮЮ Ступіна
Бизнес Информ, 214-219, 2016
22016
Використання сучасних методів управління змінами на підприємствах машинобудування
ЮЮ Ступіна, ЮВ Ус
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
22015
Діалектичний підхід до формування теоретичних основ стратегічного контролінгу в системі антикризового управління підприємствами
ЮВ Ус, ГВ Кузнецова
Проблеми економіки, 155-161, 2018
12018
Формирование системы антикризисного финансовогоуправления предприятием на основе реновационного подхода
ЮВ Ус
Экономика строительства и природопользования, 68-73, 2014
12014
Оціночні показники ефективності структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу
ЮВ Ус, ТС Обидєннова
Бізнес Інформ, 318-323, 2014
12014
4.3. СОЦІАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
ЮВ Ус, ВМ Крулікевич
Рекомендоване до видання рішенням вченої ради Української інженерно …, 2024
2024
ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
ЮВ Ус, ТВ Кострова
Українська інженерно-педагогічна академія, 2023
2023
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
ГІ Бесчастна, ЮВ Ус
Українська інженерно-педагогічна академія, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20