Володимир Слободяник
Володимир Слободяник
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Навчально-науковий інститут психології та
Verified email at ldubgd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологічні особливості формування здорового способу життя у курсантів вищого військового навчального закладу
ВІ Слободяник
Biomedical and biosocial anthropology. Official jornal of the International …, 2009
5*2009
Психологічні особливості формування здорового способу життя у курсантів вищого військового навчального закладу
ВІ Слободяник
Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького., 2009
5*2009
Теоретичний аналіз соціально-психологічних підходів процесу формування особистості курсанта
ВІ Слободяник
Проблеми екстремальної та кризової психології.Збірник наукових праць. Вип.14 …, 2013
32013
Фізіологічні і психологічні аспекти емоційного стресу та його вплив на особистість
ВІ Слободяник, ОЮ Дроздач
Зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конф. курсантів і студентів: Проблеми та …, 2011
32011
Вивчення критеріїв і складових здорового способу життя
В Слободяник
Наукові записки серія: педагогіка, 140-143, 2006
22006
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБІТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦІВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ВІ Слободяник, ТВ Ткаченко
Київський науково-педагогічний вісник, 59-64, 2017
12017
Психологічні чинники схильності до ризику працівників ДСНС
ВІ Слободяник
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми …, 2016
12016
Психодіагностика. Психологічний практикум
ОП Баклицька, ІО Баклицький, РІ Сірко, ВІ Слободяник
Львів : СПОЛОМ, 2015
1*2015
Теоретичний аналіз формування самозбережувальної поведінки студентської молоді
ВІ Слободяник, РІ Сірко, ІО Баклицький, ОП Баклицька
Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні …, 2019
2019
Підготовка психологів до особливих умов діяльності
РІ Сірко, ВІ Слободяник, ІО Баклицький
Психічне здоров"я особистості у кризовому суспільстві. Збірник матеріалів IV …, 2019
2019
«Особистісні домагання як фактор формування життєвих цілей студента»
РІ Сірко, ІО Баклицький, ВІ Слободяник
«Особистість в екстремальних умовах» ІХ Всеукраїнська науково-практична …, 2019
2019
Психологічні чинники формування пізнавальних інтересів школярів
ІО Баклицький, ВІ Слободяник
«Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту» ІІ …, 2019
2019
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
АВ Курято, ВІ Слободяник
Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб …, 2019
2019
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
ОТ Гірник, ВІ Слободяник, РІ Сірко
Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній …, 2019
2019
ACTIVITY OF EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE OF PSYCHOLOGY AND SOCIAL SECURITY OF LVIV STATE UNIVERSITY OF LIFE SAFETY
VI Slobodianyk
Львівський філологічний часопис, 153-153, 2018
2018
Теopетичнi аспекти дoслiдження емoцiйнoгo вигopання педагогів навчальних закладів ДСНС України
ВІ Слободяник
Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку: Матеріали …, 2018
2018
Особливості використання психологічного тренінгу для подолання кризових станів у психолога ДСНС України
ВІ Слободяник
Стратегія реформування організації цивільного захисту. Том. 1. Цивільний …, 2018
2018
ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ВІ Слободяник
Науковий журнал Львівський філологічний часопис, 153, 2018
2018
Теоретичні аспекти дослідження емоційного інтелекту та явища емоційного вигорання педагогів
ВІ Слободяник
Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії …, 2018
2018
Теоретичний аналіз психологічних умов формування здорового способу життя
ВІ Слободяник, РІ Сірко
Психічне здоровʼя особистості у кризовому суспільстві / збірник тез ІII …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20