Подписаться
Лях Тетяна / Liakh Tetiana
Лях Тетяна / Liakh Tetiana
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна робота в Україні: навчальний посібник
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, ГМ Лактіонова, ТГ Веретенко, СЯ Харченко, ...
Вид.1-е; ISBN 966-8568-19-2, 2003
344*2003
Волонтерство як суспільний феномен
ТЛ Лях
Проблеми педагогічних технологій: зб. наук. пр., 139-144, 2004
59*2004
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, АВ Гулевська-Черниш, ТП Басюк, ...
Універсум, 2012
58*2012
Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп : дисертація
ТЛ Лях
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009
542009
Соціальна педагогіка
ОВ Безпалько, ІД Звєрєва, ТГ Веретенко, ОМ Денисюк, ТЄ Єжова, ...
Академвидав, 2014
472014
Методика організації волонтерських груп: навч. посіб.
ТЛ Лях
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010
34*2010
Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини
ІВ Братусь, АВ Гулевська-Черниш, ТЛ Лях
Науковий світ, 2002
332002
Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини (методичні матеріали для тренінгу)
ІВ Братусь, АВ Гулевська-Черниш, ТЛ Лях
Практична психологія та соціальна робота, 36-48, 2002
302002
Використання iнтерактивних методiв у програмах з формування здорового способу життя
ТЛ Лях, ТВ Журавель
Основи громадського здоров ‘я: теорiя i практика: навч.-метод. посiб./; за …, 2008
26*2008
Соціальна педагогіка теорія і технології: підручник
ТФ Алєксєєнко, ТП Басюк, ОВ Безпалько, ІВ Братусь, ЛІ Вуніна, ...
К.: Центр навчальної літератури, 2006
262006
Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя
ТЛ Лях, ВВ Лях, НВ Зимівець
Науковий світ, 2000
20*2000
Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми
ТЛ Лях
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 1 (23 …, 2013
17*2013
Використання інтерактивних методів та мультфільмів у профілактиці ризикованої поведінки: методичний посібник для спеціалістів, які працюють з бездоглядними та безпритульними …
ТВ Журавель, ТЛ Лях, ОМ Нікітіна
СНІД Фонд Схід-Захід (AIDS Foundation East-West–AFEW), 2010
172010
Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
RO Pavliuk, TL Liakh
Universities in the Networked Society, 201-222, 2019
16*2019
Мотивація до волонтерської діяльності
ТЛ Лях
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
142012
Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності державних і громадських організацій
ТЛ Лях
Соціальна педагогіка: теорія і технології : підруч. [для студ. вищ. навч …, 2006
132006
Criteria and Indicators of University education Quality: The results of expert Interview
OV Bezpalko, NA Klishevych, TL Liakh, RO Pavliuk
The New Educational Review 46 (4), 61-71, 2016
122016
Історичні засади соціально-педагогічної діяльності волонтерів за кордоном
ТЛ Лях
Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді : зб. ст. міжнар. наук …, 2006
122006
Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні
ТЛ Лях
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 194-195, 2012
112012
Менеджмент волонтерських груп від А до Я
ТЛ Лях, ТВ Журавель, ТП Спіріна, НЄ Тимошенко, КВ Сергеєва, ...
Версо-04, 2012
9*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20