Підписатись
Радіонова Наталія Йосипівна (Radionova Nataliia Yosypivna)
Радіонова Наталія Йосипівна (Radionova Nataliia Yosypivna)
Kyiv National University of Technologies
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Security of organizational changes via operational integration: ensuring methodology
S Drobyazko, O Potyshniak, N Radionova, S Paranytsia, Y Nehoda
Journal of Security and Sustainability Issues, 2019
592019
Внутрішній аудит, як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2013
412013
Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку і контролю основних засобів
НЙ Радіонова, ЛМ Ременюк
Ефективна економіка, 2015
192015
Удосконалення методології аудиту основних засобів
НЙ Радіонова, ОМ Бунда
Регіональна бізнес-економіка та управління, 2015
132015
Dual nature of industrial enterprise cost management system
N Radionova, M Skrypnyk, T Voronkova
Baltic Journal of Economic Studies 5 (2), 184-190, 2019
122019
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
МІ Скрипник, ОО Григоревська, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
122016
Облікова політика як методологічна основа управління підприємством
Н Радіонова
Бухгалтерський облік і аудит, 53-60, 2015
122015
Концептуальна модель внутрішнього аудиту на підприємстві
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», 2013
112013
Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці
НЙ Радіонова, ІО Штронда
Міжнародний науковий журнал, 2016
102016
Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства
НЙ Радіонова
спец. 08.00. 04–Економіка та управління підприємствами.(за видами …, 2010
102010
Концептуальний підхід до організації та методики проведення аудиту грошових коштів підприємства
НЙ Радіонова, КО Жура
Ефективна економіка, 2017
92017
Діагностика ефективності діяльності підприємств.[Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_10_1
АП Гречан, НЙ Радіонова
Grechina. pdf, 2011
92011
Організація внутрішньогосподарського контролю основних засобів на підприємствах України
НЙ Радіонова, ОВ Михайлюк
Міжнародний науковий журнал" Інтернаука", 2018
82018
Diahnostyka efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv [Diagnostics of efficiency of activity of enterprises]
AP Hrechan, NY Radionova
Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia …, 2011
82011
Accounting and verification of sustainable enterprise development reporting
M Skrypnyk, N Radionova, T Vlasiuk, S Bondarenko, O Grygorevska
IBIMA Business Review, 2019
62019
Методика формування збалансованої системи показників як інструмента стратегічного управлінського обліку
НЙ Радіонова
Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро-та макрорівні, 2016
62016
Оцінка інноваційного розвитку підприємства
НЙ Радіонова
Юго-Восток, 2010
62010
Значення бухгалтерських компетенцій для реалізації управлінських функцій на підприємстві
НЙ Радіонова, А Окончук
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2020
52020
Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства
НЙ Радіонова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
52011
Enterprise energy supply system design management based on renewable energy sources
S Drobyazko, M Skrypnyk, N Radionova, O Hryhorevska, M Matiukha
Global Journal of Environmental Science and Management, 2021
42021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20