Підписатись
Радіонова Наталія Йосипівна (Radionova Nataliia Yosypivna)
Радіонова Наталія Йосипівна (Radionova Nataliia Yosypivna)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Security of organizational changes via operational integration: ensuring methodology
S Drobyazko, O Potyshniak, N Radionova, S Paranytsia, Y Nehoda
Journal of Security and Sustainability Issues, 2019
652019
Внутрішній аудит, як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2013
552013
Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку і контролю основних засобів
НЙ Радіонова, ЛМ Ременюк
Ефективна економіка, 2015
252015
Dual nature of industrial enterprise cost management system
N Radionova, M Skrypnyk, T Voronkova
Baltic Journal of Economic Studies 5 (2), 184-190, 2019
232019
Облікова політика як методологічна основа управління підприємством
Н Радіонова
Бухгалтерський облік і аудит, 53-60, 2015
222015
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
МІ Скрипник, ОО Григоревська, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
212016
Удосконалення методології аудиту основних засобів
НЙ Радіонова, ОМ Бунда
Регіональна бізнес-економіка та управління, 2015
172015
Концептуальний підхід до організації та методики проведення аудиту грошових коштів підприємства
НЙ Радіонова, КО Жура
Ефективна економіка, 2017
142017
Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці
НЙ Радіонова, ІО Штронда
Міжнародний науковий журнал, 2016
142016
Концептуальна модель внутрішнього аудиту на підприємстві
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», 2013
132013
Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства
НЙ Радіонова
спец. 08.00. 04–Економіка та управління підприємствами.(за видами …, 2010
112010
Enterprise energy supply system design management based on renewable energy sources
S Drobyazko, M Skrypnyk, N Radionova, OO Hryhorevska, M Matiukha
Global Journal of Environmental Science and Management, 2021
102021
Accounting and verification of sustainable enterprise development reporting
M Skrypnyk, N Radionova, T Vlasiuk, S Bondarenko, O Grygorevska
IBIMA Business Review, 2019
102019
Організація внутрішньогосподарського контролю основних засобів на підприємствах України
НЙ Радіонова, ОВ Михайлюк
Міжнародний науковий журнал" Інтернаука", 2018
102018
Diahnostyka efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv [Diagnostics of efficiency of activity of enterprises]
AP Hrechan, NY Radionova
Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia …, 2011
92011
Діагностика ефективності діяльності підприємств.[Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_10_1
АП Гречан, НЙ Радіонова
Grechina. pdf, 2011
92011
Using the model of benchmarking of educational services in a socially responsible education-innovation cluster during the COVID-19 pandemic
V Shcherbak, L Ganushchak-Yefimenko, O Nifatova, Z Shatska, ...
International Journal of Instruction, 2022
82022
Mechanism of formation of the social component of sustainable development reporting
M Skrypnyk, N Radionova, T Vlasiuk, S Bondarenko, O Grygorevska
Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation …, 2019
82019
Criterial approach to analysis of the cost management system of business structures
N Radionova, S Breus, M Denysenko, Y Khaustova, A Matiukh
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2021
72021
Oрганізаційні засади проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства
НЙ Радіонова, ІС Гайдей
Економічний простір, 136-148, 2019
72019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20