Підписатись
Радіонова Наталія Йосипівна (Radionova Nataliia Yosypivna)
Радіонова Наталія Йосипівна (Radionova Nataliia Yosypivna)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Security of organizational changes via operational integration: Ensuring methodology
S Drobyazko, O Potyshniak, N Radionova, S Paranytsia, Y Nehoda
Journal of Security and Sustainability Issues, 2019
692019
Внутрішній аудит, як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2013
572013
Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку і контролю основних засобів
НЙ Радіонова, ЛМ Ременюк
Ефективна економіка, 2015
302015
Dual nature of industrial enterprise cost management system
N Radionova, M Skrypnyk, T Voronkova
Baltic Journal of Economic Studies 5 (2), 184-190, 2019
262019
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
МІ Скрипник, ОО Григоревська, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
232016
Облікова політика як методологічна основа управління підприємством
Н Радіонова
Бухгалтерський облік і аудит, 53-60, 2015
232015
Удосконалення методології аудиту основних засобів
НЙ Радіонова, ОМ Бунда
Регіональна бізнес-економіка та управління, 2015
182015
Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці
НЙ Радіонова, ІО Штронда
Міжнародний науковий журнал, 2016
172016
Концептуальний підхід до організації та методики проведення аудиту грошових коштів підприємства
НЙ Радіонова, КО Жура
Ефективна економіка, 2017
152017
Концептуальна модель внутрішнього аудиту на підприємстві
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», 2013
142013
Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства
НЙ Радіонова
ступеня канд... економ. наук: спец. 08.00. 04.«Економіка та управління …, 2010
122010
Enterprise energy supply system design management based on renewable energy sources
S Drobyazko, M Skrypnyk, N Radionova, OO Hryhorevska, M Matiukha
Global Journal of Environmental Science and Management, 2021
112021
Accounting and verification of sustainable enterprise development reporting
M Skrypnyk, N Radionova, T Vlasiuk, S Bondarenko, O Grygorevska
IBIMA Business Review, 2019
112019
Diahnostyka efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv [Diagnostics of efficiency of activity of enterprises]
AP Hrechan, NY Radionova
Visnyk skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia …, 2011
102011
Using the model of benchmarking of educational services in a socially responsible education-innovation cluster during the COVID-19 pandemic
V Shcherbak, L Ganushchak-Yefimenko, O Nifatova, Z Shatska, ...
International Journal of Instruction, 2022
92022
Mechanism of formation of the social component of sustainable development reporting
M Skrypnyk, N Radionova, T Vlasiuk, S Bondarenko, O Grygorevska
Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation …, 2019
92019
Організація внутрішньогосподарського контролю основних засобів на підприємствах України
НЙ Радіонова, ОВ Михайлюк
Міжнародний науковий журнал" Інтернаука", 2018
92018
Діагностика ефективності діяльності підприємств.[Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_10_1
АП Гречан, НЙ Радіонова
Grechina. pdf, 2011
92011
Criterial approach to analysis of the cost management system of business structures
N Radionova, S Breus, M Denysenko, Y Khaustova, A Matiukh
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2021
82021
Oрганізаційні засади проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства
НЙ Радіонова, ІС Гайдей
Економічний простір, 136-148, 2019
82019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20