Ирина Злыдень, Ірина Злидень, Ирина Кирчатая, Ірина Кирчата, Iryna Kyrchata, Irina Kirchataya, Ирина
Ирина Злыдень, Ірина Злидень, Ирина Кирчатая, Ірина Кирчата, Iryna Kyrchata, Irina Kirchataya, Ирина
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене khadi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління конкурентоспроможністю підприємства в глобальному середовищі: монографія
ІМ Кирчата, ГВ Поясник
Харків: ХНАДУ, 2009
592009
Оцінка конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства
ІМ Кирчата
Маріуполь: Наука, 2007
572007
Концептуальні засади системного управління конкурентним потенціалом
ІМ Злидень
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна. Економічна …, 2005
232005
Методичний підхід до оцінки рівня конкурентного потенціалу підприємства
АВ Гриньов, ІМ Кирчата
Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ: ДНУ …, 2007
92007
Напрями формування економічного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства
ІМ Кирчата
Управління розвитком: зб. наук. статей, 19-21, 2006
92006
Принципы системного управления конкурентным потенциалом предприятия
И Злыдень
Бизнес Информ, 66-70, 2005
92005
Забезпечення конкуренто спроможності закладу вищої освіти в контексті соціальної відповідальності
ІМ Кирчата, ОМ Шершенюк
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 80-89, 2020
82020
Практические подходы к определению понятия и исследование синергизма элементов конкурентного потенциала
ИН Злыдень
Бизнес Информ, 92-97, 2005
62005
Конкурентоспроможність підприємства–основа забезпечення його конкурентного потенціалу
ІМ Злидень
Матеріали Міжнародного форуму молодих вчених «Ринкова трансформація …, 2005
62005
Системне управління конкурентним потенціалом
ІМ Злидень
Динамика научных исследований–2005: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ …, 2005
62005
Теоретичні засади конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства
ІМ Кирчата
Глобальні та національні проблеми економіки, 362-366, 2015
42015
Управління конкурентоспроможністю підприєтва в глобальному середовищі: Монографія
ІМ Кирчата
Кирчата ІМ, Поясник ГВ–Харків: ХНАДУ, 2009
42009
Оцінка конкурентного потенціалу підприємства в системі управління конкурентоспроможністю підприємства
ІМ Кирчата
ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00. 04 «Економіка та управління …, 0
4
Резервы повышения инновационной активности промышленных предприятий
ИН Кирчатая, ЕН Шершенюк
БизнесИнформ, 13, 2009
32009
Напрями формування механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства
ІМ Кирчата
Управління розвитком: зб. наук. статей.–Х, 19-21, 2006
32006
Testing of the assessment model of enterprise investment attractiveness on an example of Ukrainian motor transport enterprises
L Ia, I Kyrchata, O Shersheniuk
Технологический аудит и резервы производства 2 (4 (40)), 2018
22018
Розвиток конкурентного потенціалу як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ІМ Кирчата
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 21-27, 2015
22015
Реструктуризація підприємства як основний інструмент його реформування
ІМ Кирчата
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 180-182, 2014
22014
Реструктуризація підприємства на основі розвитку його конкурентного потенціалу
ІМ Кирчата, ОМ Шершенюк
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 9-13, 2012
22012
Напрями формування механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства
ІМ Злидень
Матеріали ІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції,, Актуальні проблеми …, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20