Слободян Н.О.; Slobodian N.O.
Слободян Н.О.; Slobodian N.O.
асистент кафедри соціальної медицини та ООЗ, Тернопільський
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
АС Капліна
332016
Стратегічний аналіз конкурентних позицій
НГ Слободян, НГ Слободян
Харчова промисловість. НУХТ., 2008
62008
Теоретичні засади організації внутрігосподарського партнерства та управління соціогуманітарною сферою в умовах промислового підприємства
Б Андрушків, О Погайдак, Н Слободян
Соціально-економічні проблеми і держава, 8-21, 2014
52014
Парадигма удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності підприємства
Н Слободян
Галицький економічний вісник, 116-122, 2014
22014
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки
ЛМ Чернелевський, НМ Ткаченко, НІ Беренда, НГ Слободян, ...
22013
Удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності промислового підприємства
НО Слободян
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2015
12015
Організація виробництва і збуту нових видів вітчизняних продуктів дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення
ОВ Медведенко, НГ Слободян
Наукові праці НУХТ., 2007
12007
Проблеми демографічного старіння населення і його вплив на економічне зростання суспільства
Н Кирич, Н Кирич, Н Слободян, Н Слободян
2016
Аналіз фінансової звітності: управлінський аспект
НГ Слободян, МВ Безверха, МВ Пушкарьова
Міжнародний науковий журнал, 67-71, 2016
2016
Комплексний підхід до підвищення якості обслуговування в умовах суб’єктів господарювання
НО Слободян, ОБ Погайдак
Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції пам’яті …, 2015
2015
Узагальнення методичних підходів стратегічного аналізу підприємств харчової промисловості в умовах нестабільного зовнішнього середовища
НГ Слободян, НГ Слободян
2015
Характеристика етапів стратегічного аналізу на підприємстві
НГ Слободян
2015
Аналіз ефективності застосування комбінованої системи тепло-холодопостачання
ІА Пономарчук, НМ Слободян
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 81-84, 2015
2015
Удосконалення планування соціогуманітарного розвитку промислового підприємства (адаптація методичних підходів до планування відповідно до вимог ЄС)
БМ Андрушків, ОБ Погайдак, НО Слободян
Житомирський національний агроекологічний університет, 2015
2015
Проблеми соціального захисту працівників промислових підприємств
НО Слободян
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2014
2014
Шляхи покращення медичного обслуговування працівників в умовах промислових підприємств
Б Андрушків, Н Слободян
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Особливості трансформації соціогуманітарної сфери підприємства до європейських вимог
БМ Андрушків, НО Слободян
Сталий розвиток економіки, 83-91, 2014
2014
Стратегічний аналіз як функція стратегічного управління
НГ Слободян, НГ Слободян
2013
Стратегія впровадження франчайзингу–прогресивний підхід до розвитку підприємств харчової промисловості
НГ Слободян, СВ Арутюнян, НГ Слободян, СВ Арутюнян
Наукові праці НУХТ., 2009
2009
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092108–“Теплогазопостачання і вентиляція” та до підготовки спеціалістів з вищою інженерною освітою …
ГС Ратушняк, ІВ Коц, НМ Слободян, ОП Колісник, ИВ Коц, ...
ВНТУ, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20