Подписаться
Юрий Кушнерук
Юрий Кушнерук
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Подтвержден адрес электронной почты в домене hups.mil.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової активності торговельних підприємств
ДІ Євстрат, ЮІ Кушнерук
Проблеми економіки 2, 66-71, 2012
322012
Применение метода анализа иерархий для оценки маркетинговой активности торговых предприятий
ДИ Евстрат, ЮИ Кушнерук
Проблемы экономики, 66-71, 2012
2012
Задача оптимального управления распределением однородных сил и средств по критерию минимума среднего суммарного количества сил противника
ВБ Кононов, ЮИ Кушнерук, ЕА Кононова
Системи обробки інформації, 196-199, 2004
2004
Решение задачи оптимального распределения средств системы обороны локального объекта
ВБ Кононов, ЮИ Кушнерук, ИГ Дзеверин, АП Гурин
Системи обробки інформації, 38-41, 2002
2002
Бабак Сергій Анатолійович–кандидат військових наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри військової підготовки Національного технічного університету “Харківський …
СВ Бєлай, ГВ Бондарєв, ОГ Бондаренко, ТМ Бульба, ВП Василенко, ...
Наші автори
ВМ Бацамут, СВ Бєлай, ОГ Бондаренко, БД Бородін, ВП Василенко, ...
Александров Олександр Анатолійович–ад’юнкт Академії внутрішніх військ МВС України Аніпко Олег Борисович–доктор технічних наук, професор, провідний співробітник науково …
ДС Баулін, ВМ Бацамут, ЮП Белокурський, ВМ Беспалов, ОІ Біленко, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–7