Денис Журавльов
Денис Журавльов
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
НазваниеПроцитированоГод
Мазепа: людина політик легенда
ДВ Журавльов
Фоліо, 2007
112007
Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII–першій половині XVIII ст
ДВ Журавльов
Х 174, 2004, 2003
72003
Хто є Хто в українській історії
Д Журавльов
Family Leisure Club, 2014
22014
Правовий механізм регулювання звільнення з ініціативи працівника
ЮС Тихонович
Актуальні проблеми держави і права, 408-414, 2014
22014
Усі гетьмани України
ДВ Журавльов
Folio, 2012
22012
Адміністративно-правове положення Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу
ДВ Журавльов
Бюлетень Міністерства юстиції України, 20-22, 2010
22010
100 ключових подій української історії
Д Журавльов
Family Leisure Club, 2014
12014
Сучасні технології на службу суспільству–електронний апостиль перспективний державний електронний сервіс
ДВ Журавльов
Бюлетень Міністерства юстиції України, 7-9, 2014
12014
Боротьба за Слобідську Україну в 1711 р. в контексті військово-політичних планів Пилипа Орлика та Карла XII
ДВ Журавльов
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2007
12007
Ручна вогнепальна зброя Слобідського козацтва другої половини XVII–ХVII ст
ДВ Журавльов
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна. Історія. Вип, 94, 2004
12004
УКРАЇНСЬКО-ОСМАНСЬКІ ВІДНОСИНИ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХVІІ СТ. І „ТУРЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ “ГЕТЬМАНА П. ДОРОШЕНКА
ДВ Журавльов
Дриновський збірник 8, 124-131, 2015
2015
Кафедра історії України та її внесок у розвиток українознавчих досліджень
ДВ Журавльов
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
2015
ЮС Тихонович ПРАВОВИй МЕхАНІЗМ РЕгУЛюВАННЯ ЗВІЛьНЕННЯ З ІНІцІАТИВИ ПРАцІВНИКА
ЛІ Антонова, МЙ Бару, БК Бегічев, ВМ Божок, НП Борецька, ...
ББК 67.0 я43 А 437, 408, 2014
2014
Співвідношення кодифікації трудового законодавства з іншими формами систематизації права
ОА Любчик
Форум права, 342–346-342–346, 2014
2014
Роль дворянства в суспільстві Слобідсько-Української губернії відповідно до" Жалуваної грамоти дворянству" 1785 р.
ДВ Журавльов, ВО Солодкіна
НТУ" ХПІ", 2014
2014
Шотландські наймані вояки в Україні XVI–XVII ст.(до питання про ранні україно-шотландські зв’язки)
ДВ Журавльов
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2009
2009
Підсумки наукової роботи історичного факультету за 2006 рік
СМ Куделко, ДВ Журавльов
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2007
2007
Участь слобідських козацьких полків у Гилянському поході 1725 р. та бойових діях у Дагестані 1726-1730 рр.
ДВ Журавльов
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна; історичний факультет, 2003
2003
Гетьман ІС Мазепа–полководець
ДВ Журавльов
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна; історичний факультет, 2000
2000
Історія України
ОО Крижановська, ФЛ Левітас, БХ Іван, О Виженко, ТГ Гончарук, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20