Подписаться
Малеева Анна Юрьевна / Maleeva Anna / Малєєва Ганна Юріївна /  Малєєва Г.Ю.
Малеева Анна Юрьевна / Maleeva Anna / Малєєва Ганна Юріївна / Малєєва Г.Ю.
Запорізький державний медичний університет/Zaporizhzhia State Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене zsmu.zp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Biogeographical estimates of allergenic pollen transport over regional scales: common ragweed and Szeged, Hungary as a test case
L Makra, I Matyasovszky, G Tusnády, Y Wang, Z Csépe, Z Bozóki, ...
Agricultural and Forest Meteorology 221, 94-110, 2016
402016
Biogeographical drivers of ragweed pollen concentrations in Europe
I Matyasovszky, L Makra, G Tusnády, Z Csépe, LG Nyúl, DS Chapman, ...
Theoretical and applied climatology 133 (1), 277-295, 2018
202018
Біологічні аспекти малярії: переносники
ВІ Павліченко, ОБ Приходько, ТІ Ємець, ГЮ Малєєва
Питання біоіндикації та екології, 130-145, 2017
72017
Аналіз особливостей та асиметрії розподілу пилку амброзії по днях палінації у повітрі міста Запоріжжя
ГЮ Малєєва, ОБ Приходько
ScienceRise. Biological science, 4-8, 2017
42017
Динаміка палінації амброзії в Запоріжжі в період із 2012 по 2016 рік
ГЮ Малєєва, ОБ Приходько
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 121-129, 2016
32016
Біологічні механізми розвитку хвороб Альцгеймера та Гантінгтона
ОБ Приходько, ВІ Павліченко, ТІ Ємець, ГЮ Малєєва
22020
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПИЛКУ АМБРОЗІЇ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ ЗАПОРІЖЖЯ
ГЮ Малєєва, ОБ Приходько, ТІ Ємець
Довкілля та здоров’я, 31-35, 2018
22018
Безсимптомна малярія, еритропоез та плазмодій
ВІ Павліченко, ОБ Приходько, ТІ Ємець, ГЮ Малєєва
Екологічні науки, 40, 2022
12022
Вдосконалення методів прогнозування аероалергенної ситуації, яка викликається пилком амброзії у М. Запоріжжі
ГЮ Малєєва, ОБ Приходько, ТІ Ємець
Вісник проблем біології і медицини 2 (4 (147)), 116-119, 2018
12018
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ПИЛКУ АМБРОЗІЇ В ПОВІТРІ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ НА ОСНОВІ ДАНИХ 10-РІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
ГЮ Малєєва, ЄTI Приходько OБ
ЕКОЛОГІЯ І ВИРОБНИЦТВО, 41, 2018
12018
Вплив деяких метеорологічних чинників на кількість пилку амброзії в атмосферному повітрі міста Запоріжжя
ГЮ Малєєва
Суми: ФОП Цьома СП, 2017
12017
Analysis of features and asymmetry of ambrosia pollen daily distribution in air of zaporozhye
A Maleeva, A Prikhodko
biologia 27 (3), 229-238, 2017
12017
Вплив опадів на зміну кількості пилку амброзії в атмосферному повітрі
ГЮ Малєєва
Запорізький державний медичний університет, 2017
12017
Викладання "Медичної паразитології", як розділу, інтегруючого дисципліну "Медична біологія"
І Павліченко, ОБ Приходько, ТІ Ємець, ГЮ Малєєва
XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2017
12017
Результати моніторингових спостережень за кількістю пилку амброзії в атмосферному повітрі м. Запоріжжя у період з 2006 по 2015 роки
ГЮ Малєєва
Запорізький державний медичний університет, 2016
12016
Медико-биологические аспекты синантропных коллембол
ВИ Павличенко, АБ Приходько, МВ Стеблюк, ТИ Емец, АЮ Малеева
Запорожский медицинский журнал, 53-57, 2013
12013
Аналіз результатів ефективності організації навчального процесу на кафедрі медичної біології, паразитології та генетики ЗДМУ за допомогою дистанційних форм навчання
ОБ Приходько, ТІ Ємець, ГЮ Малєєва
Запорізький державний медичний університет, 2021
2021
Впровадження результатів сучасних наукових досліджень у навчальний процес на кафедрі медичної біології, паразитології та генетики ЗДМУ
ОБ Приходько, ВІ Павліченко, ТІ Ємець, ГЮ Малєєва
2020
Сучасні уявлення про біологічну теорію еволюції
ВІ Павліченко, ОБ Приходько, ТІ Ємець, ГЮ Малєєва
2020
Молекулярно-клітинний та організмовий рівні організації життя. Основи генетики людини: навч.-метод. посіб. для студ. I курсу
ОБ Приходько, ТІ Ємець, ВІ Павліченко, АП Попович, НГ Васильчук, ...
Запорізький державний медичний університет, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20