Елена Малиновская Олена Малиновська  Olena Malynovska
Елена Малиновская Олена Малиновська Olena Malynovska
Інститутдемографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене niss.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми мігратсіями: монографія
OA Malynovsʹka
Українська Академія державного управління прі Президентові України, 2004
1632004
Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування: аналітичння доповідь
ОА Малиновська
Nat︠s︡ionalʹnyĭ instytut stratehichnykh doslidz︠h︡enʹ, 2011
1362011
Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії
ОА Малиновська
Nat︠s︡ionalʹnyĭ instytut stratehichnykh doslidz︠h︡enʹ, 2018
972018
Україна
ОА Малиновська
Європа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС …, 2004
922004
Caught between East and West, Ukraine struggles with its migration policy
O Malynovska
Migration Information Source, 1-8, 2006
712006
International migration in contemporary Ukraine: trends and policy
O Malynovska
Global migration perspectives 14, 2004
602004
Міграційна ситуація та міграційна політика в Україні
ОА Малиновська
К.: НІСД 68, 1997
461997
Міграційна політика Європейського Союзу: виклики та уроки для України
ОА Малиновська
К.: НІСД, 2014
452014
Міжнародні міграції та суспільні трансформації доби глобалізації
ОА Малиновська
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
422009
Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії
С Пирожков, О Малиновська, Н Марченко
К.: Академпрес, 1997
411997
Міграція та міграційна політика: навч. посіб.
ОА Малиновська
К.: Центр учбової літератури 304, 2010
352010
Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку
ОА Малиновська
К.: НІСД, 32, 2010
322010
Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України
О Малиновська
Стратегічні пріоритети., 138-146, 2013
312013
Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми
OA Malynovsʹka
Генеза, 2003
312003
Міграційна політика в Україні: формування, зміст, відповідність сучасним вимогам
О Малиновська
Аналітична записка M 1, 18, 2014
302014
Nontraditional immigrants in Kyiv
O Braichevska, H Volosiuk, O Malynovska, Y Pylynskyi, N Popson, ...
© 2004 Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2004
302004
Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому?
О Малиновська
Режим доступу: http://migraciya. com. ua/news/migrant-workers/ua …, 2015
262015
Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii [Migration Policy: Global Context and Ukrainian Realities]
OA Malynovska
Natsionalʹnyy instytut stratehichnykh doslidzhenʹ–National Institute for …, 2018
252018
Шляхи вирішення проблеми внутрішніх переміщених осіб: деякі уроки із зарубіжного досвіду
ОА Малиновська
Стратегія і тактика державного управління, 154-163, 2014
252014
Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України
ОА Малиновська
дис... д-ра наук з держ. упр 25 (02), 2005
252005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20