Подписаться
Елена Малиновская Олена Малиновська  Olena Malynovska
Елена Малиновская Олена Малиновська Olena Malynovska
Інститутдемографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене niss.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми мігратсіями: монографія
OA Malynovsʹka
Українська Академія державного управління прі Президентові України, 2004
1682004
Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування: аналітичння доповідь
ОА Малиновська
Nat︠s︡ionalʹnyĭ instytut stratehichnykh doslidz︠h︡enʹ, 2011
1432011
Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії
ОА Малиновська
Nat︠s︡ionalʹnyĭ instytut stratehichnykh doslidz︠h︡enʹ, 2018
1142018
Україна
ОА Малиновська
Європа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС …, 2004
992004
Caught between East and West, Ukraine struggles with its migration policy
O Malynovska
Migration Information Source, 1-8, 2006
712006
International migration in contemporary Ukraine: Trends and policy
O Malynovska
Global migration perspectives 14, 2004
612004
Міграційна політика Європейського союзу: виклики та уроки для України
ОА Малиновська
К.: НІСД, 2014
472014
Міграційна ситуація та міграційна політика в Україні
ОА Малиновська
К.: НІСД 68, 1997
471997
Міжнародні міграції та суспільні трансформації доби глобалізації
ОА Малиновська
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
422009
Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії
С Пирожков, О Малиновська, Н Марченко
К.: Академпрес 127, 1997
401997
Міграція та міграційна політика: навч. посіб.
ОА Малиновська
К.: Центр учбової літератури 304, 2010
372010
Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку
ОА Малиновська
К.: НІСД, 32, 2010
332010
Міграційна політика в Україні: формування, зміст, відповідність сучасним вимогам
О Малиновська
Аналітична записка M 1, 18, 2014
322014
Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України
О Малиновська
Стратегічні пріоритети., 138-146, 2013
322013
Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми
OA Malynovsʹka
Генеза, 2003
322003
Nontraditional immigrants in Kyiv
O Braichevska, H Volosiuk, O Malynovska, Y Pylynskyi, N Popson, ...
© 2004 Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2004
312004
Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii [Migration Policy: Global Context and Ukrainian Realities]
OA Malynovska
Natsionalʹnyy instytut stratehichnykh doslidzhenʹ–National Institute for …, 2018
302018
Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому?
О Малиновська
Режим доступу: http://migraciya. com. ua/news/migrantworkers/ua-labour …, 2015
282015
Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в Україні в умовах політичних та соціально-економічних загроз
ОА Малиновська
URL: http://www. niss. gov. ua/content/articles/files/vnutrishnya_migratsia …, 2015
272015
Шляхи вирішення проблеми внутрішніх переміщених осіб: деякі уроки із зарубіжного досвіду
ОА Малиновська
Стратегія і тактика державного управління, 154-163, 2014
262014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20