Елена Малиновская Олена Малиновська  Olena Malynovska
Елена Малиновская Олена Малиновська Olena Malynovska
Інститутдемографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН
Подтвержден адрес электронной почты в домене niss.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями: Монографія
ОА Малиновська
К.: Вид-во НАДУ 236, 14, 2004
1412004
Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування: аналітичння доповідь
ОА Малиновська
Nat︠s︡ionalʹnyĭ instytut stratehichnykh doslidz︠h︡enʹ, 2011
1182011
Україна
ОА Малиновська
Європа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС …, 2004
922004
Caught between East and West, Ukraine struggles with its migration policy
O Malynovska
Migration Information Source, 1-8, 2006
652006
International migration in contemporary Ukraine: trends and policy
O Malynovska
Global migration perspectives 14, 2004
582004
Міграційна ситуація та міграційна політика в Україні
ОА Малиновська
К.: НІСД 68, 1997
401997
Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії
ОА Малиновська
Nat︠s︡ionalʹnyĭ instytut stratehichnykh doslidz︠h︡enʹ, 2018
382018
Міжнародні міграції та суспільні трансформації доби глобалізації
ОА Малиновська
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2009
362009
Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії
С Пирожков, О Малиновська, Н Марченко
К.: Академпрес, 1997
341997
Міграція та міграційна політика: навч. посіб.
ОА Малиновська
К.: Центр учбової літератури, 2010
332010
Nontraditional immigrants in Kyiv
O Braĭchevsʹka
Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2004
302004
Міграційна політика Європейського союзу: виклики та уроки для України
ОА Малиновська
К.: НІСД, 2014
292014
Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми
ОА Малиновська
К.: Генеза, 2003
282003
Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України
О Малиновська
Стратегічні пріоритети., 138-146, 2013
242013
Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку
ОА Малиновська
К.: НІСД, 2010
242010
Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України
ОА Малиновська
Управління при Презиентові України, 2005
242005
Migration in Ukraine: challenge or chance?
O Malynovska
European View 5 (1), 71-28, 2007
222007
Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому?
О Малиновська
Режим доступу: http://migraciya. com. ua/News/migrant-workers/ua-labour …, 2015
212015
Міграційна політика в Україні: формування, зміст, відповідність сучасним вимогам
О Малиновська
Аналітична записка M 1, 2014
212014
Трудова мiграцiя: соцiальнi наслiдки та шляхи реагування
ОА Малиновська
Анал1тична допов1дь. Кшв: Нац1ональний шститут стратег1чних досл1джень, 2011
202011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20