Герасимець І.І.; Herasymets I.I.
Герасимець І.І.; Herasymets I.I.
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю Медико-профілактична справа”
ОМ Олещук, ВВ Черняшова, ІІ Герасимець
Медична освіта, 63-66, 2015
42015
Підбір умовно терапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту
ІІ Медвідь, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Фармацевтичний часопис, 152-154, 2012
32012
Підбір умовно терапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту
ІІ Медвідь, ЛС Фіра, ПГ Лихацький
Фармацевтичний часопис, 152-154, 2012
32012
Дослідження гострої токсичності настойки з листя чорної шовковиці
ІІ Медвідь, ЛС Фіра
Укр. біофармац. журн, 14, 2011
22011
RESEARCH OF THE SHIITAKE MUSHROOMS THICK EXTRACT HEPATOPROTECTIVE PROPERTIES
II Herasymets, LS Fira, II Medvid
Ternopil National Medical University, 2020
12020
Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця протягом року після перенесеної негоспітальної пневмонії (ретроспективний аналіз)
НС Михайловська, ТО Кулинич, МО Коновалова
Запорізький державний медичний університет, 2018
12018
The imbalance of the autonomic nervous system in the patients with comorbidity of hypertonic disease and chronic pancreatitis
L Babinets, I Medvid, I Herasymets
Lekarsky Obzor 63 (6), 211-215, 2014
12014
Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, хронічним панкреатитом та їх поєднанням у сімейній медицині
ІІ Медвідь, ЛС Бабінець, ІІ Герасимець
Семейная медицина, 94-96, 2014
12014
Особливості про-й антиоксидантних механізмів та морфологічних змін рогівки кроля за умов механічної непроникаючої травми
АЮ Герасимець, АА Гудима, ІІ Герасимець
Вісник наукових досліджень, 83-85, 2014
12014
Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації
ПГ Лихацький, ЛС Фіра, IІ Медвідь, ОІ Грималюк
Український біофармацевтичний журнал, 20-25, 2012
12012
ПОКАЗНИКИ ОКИСНЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ В ЩУРІВ З ПАРАЦЕТАМОЛОВИМ ГЕПАТИТОМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ГУСТИМ ЕКСТРАКТОМ ІЗ ГРИБІВ МАЙТАКЕ
II Herasymets, LS Fira, II Medvid
Medical and Clinical Chemistry, 54-60, 2020
2020
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ГРИБІВ ШИЇТАКЕ
ІІ Герасимець, ЛС Фіра, ІІ Медвідь
Sciences of Europe, 2020
2020
STUDY OF THE CONDITIONALLY THERAPEUTIC DOSE OF THICK EXTRACT FROM MAYTAKE MUSHROOMS
ІІ Герасимець, ЛС Фіра, ІІ Медвідь
Colloquium-journal, 5-9, 2020
2020
BIOLOGICAL SCIENCES
I Herasymets, L Fira, I Medvid, V Yu, E Zhulev, LA Shamsieva, J Atakulov, ...
Sciences 2 (53), 2020
2020
ВИВЧЕННЯ УМОВНО ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОЗИ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ГРИБІВ МАЙТАКЕ
ІІ Герасимець, ЛС Фіра, ІІ Медвідь
Colloquium-journal, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕпАТОпРОТЕКТОРНИХ вЛАСТИвОСТЕй ГуСТОГО ЕКСТРАКТу ГРИбІв ШИїТАКЕ
II Herasymets, LS Fira, II Medvid
Medical and Clinical Chemistry, 97-104, 2019
2019
Вивчення гепатопротекторних властивостей сухого екстракту грибів рейши
I Herasymets, L Fira, I Medvid
Український біофармацевтичний журнал, 28-34, 2019
2019
Homeostatic disorders in patients with combination of hypertonic disease and chronic pancreatitis
II Medvid, LS Babinets, II Herasymets, IO Borovyk
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2017
2017
combination effect of hypertonic disease with chronic pancreatitis on the processes maintain homeostasis.
LS Babinets, II Medvid, II Herasymets, IO Borovyk, LM Migenko, ...
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (6 pt 1), 1037-1041, 2017
2017
Влияние включения мебикара в лечении больных гипертонической болезнью с сопутствующим хроническим панкреатитом
ЛС Бабінець, ІІ Медвідь, ІІ Герасимець
Семейная медицина, 52-55, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20