Підписатись
Ольга Гогуля
Ольга Гогуля
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Менеджмент: навчальний посібник
СІ Михайлов
Вінниця: Нова книга 416, 2006
60*2006
Соціальна відповідальність бізнесу
ОП Гогуля, ІП Кудінова
К.: Видавництво Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2008
512008
Соціальна відповідальність бізнесу: монографія
ОП Гогуля, ІП Кудінова
Ніжин: Лисенко ММ, 2011
472011
Формування системи управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарських підприємств
ОВН О.П. Гогуля
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
43*2011
Управління організацією: навчальний посібник
ТІ Балановська, ОП Гогуля, СО Кубіцький, МВ Михайліченко, АВ Троян
Київ: ФОП Ямчинський ОВ, 2021
422021
Економіка і підприємництво, менеджмент
СМ Рогач, ТА Гуцул, ВА Ткачук
К.: ЦП «Компринт, 2015
402015
Управління маркетинговою діяльністю на агропродовольчому ринку
ТІ Балановська, ОП Гогуля
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
382010
Становлення маркетингу у ринковій трансформації сільського господарства
ОП Гогуля
Економіка АПК, 110-114, 2002
282002
Особливості функціонування малого підприємництва в Україні
КПТ Т.І.Балановська, О.П,Гогуля
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, С.22-31, 2012
26*2012
Удосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських товаровиробників
ОП Гогуля, ЛМ Степасюк
Економіка АПК, 61-64, 2006
262006
Developing enterprise competitive advantage as a component of anti-crisis management
GO Balanovska T., Havrysh O.
Entrepreneurship and Sustainability Issues 7 (Number 1 (September)), P. 303-323, 2019
212019
Соціально-психологічні аспекти забезпечення розвитку людських ресурсів
ОПГ Т.І. Балановська
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, 222-228, 2011
21*2011
Управління персоналом: навчальний посібник
ТІ Балановська, ОП Гогуля, НІ Драгнєва, КП Драмарецька, АВ Троян
Київ: Друк «ЦП «КОМПРИНТ, 2015
192015
The role of entrepreneur's competencies in the development of rural areas
WB Balanovska Tetiana, Gogulya Olga
Proceedings of the International Scientific Conference" Economic Sciences …, 2018
182018
Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва: навчальний посібник
ТІ Балановська, ОП Гогуля, АВ Троян
Київ: ЦП «Компринт, 2018
172018
Developing enterprise competitive advantage as a component of anti-crisis management. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7 (1), 303-323
T Balanovska, O Havrysh, O Gogulya
162019
Ринок праці: реалії та перспективи
НІД Т.І. Балановська, О.П. Гогуля
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії., 17-23, 2012
16*2012
Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг: навчальний посібник для підготовки фахівців спеціальності 073 «Менеджмент».
ХГА Гогуля О.П.
15*2018
Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu na ahroprodovolchomu rynku [Marketing activities management in the agro-food market]
OPH TI Balanovska
Scientific herald of National University of Life and Environmental Scienses …, 2010
15*2010
Соцiальна вiдповiдальнiсть бiзнесу
ОП Гогуля, IП Кудiнова
14*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20