Ольга Гогуля
Ольга Гогуля
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна відповідальність бізнесу
ОП Гогуля, ІП Кудінова
К.: Видавництво Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2008
412008
Соціальна відповідальність бізнесу: монографія
ОП Гогуля, ІП Кудінова
Ніжин: Лисенко ММ, 2011
312011
Менеджмент: навчальний посібник
ОВН С.І. Михайлов, Т.І. Балановська, О.С. Степасюк, О.П. Гогуля
Київ: НУБіП України, 2010
24*2010
Менеджмент: навчальний посібник
ОСС С.І. Михайлов, Т.І. Балановська
Вінниця: НОВА КНИГА, 2006
24*2006
Становлення маркетингу у ринковій трансформації сільського господарства
ОП Гогуля
Економіка АПК, 110-114, 2002
242002
Удосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських товаровиробників
ОП Гогуля, ЛМ Степасюк
Економіка АПК, 61-64, 2006
212006
Менеджмент : [навч. посіб.] / За ред. С.І. Михайлова
ОСС С.І. Михайлов, Т.І. Балановська
«Центр учбової літератури», 2012
20*2012
Менеджмент: навч. посіб.
ОСС С.І. Михайлов, Т.І. Балановська
Центр учбової літератури, 2012
20*2012
Управління маркетинговою діяльністю на агропродовольчому ринку
ТІ Балановська, ОП Гогуля
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
152010
Особливості функціонування малого підприємництва в Україні
КПТ Т.І.Балановська, О.П,Гогуля
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, С.22-31, 2012
14*2012
Формування системи управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарських підприємств
ОВН О.П. Гогуля
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
11*2011
Інтеграційні процеси в сільськогосподарських підприємствах
ОП Гогуля
Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та …, 2001
112001
Впровадження системи якості молока і молочних продуктів: досвід Польщі
ОП Гогуля, ІП Кудінова
Економіка АПК, 140-147, 2007
92007
Ринок праці: реалії та перспективи
НІД Т.І. Балановська, О.П. Гогуля
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії., 17-23, 2012
8*2012
Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu na ahroprodovolchomu rynku [Marketing activities management in the agro-food market]
OPH TI Balanovska
Scientific herald of National University of Life and Environmental Scienses …, 2010
72010
Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у контексті першочергових напрямів підтримки кооперативного руху в Україні
ОП Гогуля, ІП Кудінова
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2016
52016
Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва сільськогосподарської продукції суб’єктами різних форм господарювання
ОП Гогуля
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
52014
Osoblyvosti funktsionuvannia maloho pidpryiemnytstva v Ukraini
KLT TI Balanovska, OP Hohulia
Features of the operation of small business in Ukraine]. Innovatsiina …, 2012
52012
Rynok pratsi: realii ta perspektyvy [Labor market: realities and prospects]
NID TI Balanovska, OP Hohulia
Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii–Scientific works of …, 2012
52012
Соціально-психологічні аспекти забезпечення розвитку людських ресурсів
ОПГ Т.І. Балановська
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, 222-228, 2011
5*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20