Олександр Сердюк
Олександр Сердюк
доцент кафедри культурології Національного юридичного університету
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Передвісники критичних явищ в складних економічних системах
ВД Дербенцев, ВМ Соловйов, ОВ Сердюк
Моделирование нелинейной динамики экономических систем.-Донецк: ДонНУ, 5-13, 2005
122005
Українська музична культура: від джерел до сьогодення: навчальна монографія
ОВ СЕРДЮК, ОВ УМАНЕЦЬ, ТО СЛЮСАРЕНКО
Харків. «Основа». 2002, 2002
122002
Корупція в сфері державних закупівель: форми прояву та засоби протидії в контексті нового антикорупційного законодавства
КЮ Хусанова
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 323-333, 2010
72010
Доброчесне інформаторство (whistle-blowing) як інструмент протидії корупції
МВ Буроменський, ОВ Сердюк
Бюлетень Міністерства юстиції України, 32-40, 2013
62013
Пути развития украинского и зарубіжного музыкального искусства
АВ Сердюк, ОВ Уманець
Харьков: Основа, 2001
42001
«Рогер» Шимановского – вариации на «вечные» темы
А Сердюк
Музыкальная академия, 74 – 77, 1997
41997
Історія української культури
В Лозовой, О Сердюк, Л Анучина
Х.: Право, 2013
32013
Категорія гри і музичний театр постсучасності
О Сердюк
Музика у просторі культури. Науковий вісник Національної музичної академії …, 2004
2*2004
Музична драма "Король Рогер" К. Шимановського в контексті духовних пошуків епохи: Автореферат дисертації... канд. мист./17.00. 02 - Музичне мистецтво
О Сердюк
К.: Київська державна консерваторія ім. П. І Чайковського, 1995, 1995
21995
" Дидона и Эней" Г. Перселла в инсценировках" хореографического театра".
ОВ Сердюк
Аспекты исторического музыковедения 9, 257-268, 2017
2017
Харків'яни і вагнерівський фестиваль у Байройті: культурні зв'язки
О Сердюк
Часопис Національної музичної академії України імен П.І. Чайковського, 63-73, 2017
2017
Ознаки інтертекстуальності у сучасній музично-театральній культурі
О Сердюк
С. Рахманінов та культура України. Розвиток інформаційної культури …, 2017
2017
«Дідона і Еней» Г. Перселла в інсценуваннях «хореографічного театру»
О Сердюк
Аспекти історичного музикознавства. Наукові рефлексії харківської музично …, 2017
2017
До питання про використання інтернет-ресурсів при організації вивчення культурологічних дисциплін
О Сердюк
Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку. Матер. всеукр …, 2016
2016
"Что читать народу?": до питання про суспільно-педагогічну діяльність Х.Д. Алчевської
О Сердюк
С. Рахманінов: та культура України. Родина Алчевських та її внесок в …, 2016
2016
До питання про українофільство Х.Д. Алчевської
О Сердюк
Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер …, 2016
2016
Иосиф Рубинштейн и Рихард Вагнер
О Сердюк
С. Рахманінов: та культура України. Культуротворча діяльність родини …, 2016
2016
Методичні продукти забезпечення організації вивчення курсу" Історія української культури"
ОВ Сердюк
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015
2015
Постмодерністська ігрова модель в музичному театрі рубежу ХХ – ХХІ століть
О Сердюк
С. Рахманінов: та культура України. Друга Світова війна в пам’яті …, 2015
2015
Українсько-польські культурні взаємини в контексті євроінтеграції
О Сердюк
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матер. V всеукр. наук …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20