Олена Лазарєва / Olena Lazareva / Елена Лазарева
Олена Лазарєва / Olena Lazareva / Елена Лазарева
Чорноморський національний університет імені Петра Могили/Petro Mohyla Black Sea National University
Verified email at chmnu.edu.ua
TitleCited byYear
Методичні аспекти формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням
О Лазарєва
Економіка АПК, 62-65, 2006
192006
Парадигма розвитку землеустрою в системі управління землекористуванням
О Лазарєва
Економіка АПК, 59-63, 2006
82006
Методологічні аспекти формування інноваційної моделі землекористування
О Лазарєва
Збалансоване природокористування, 110-114, 2014
52014
Регіональна політика: стан, проблеми розвитку на стратегічних засадах
О Лазарєва
Наукові праці : науково-методичний журнал 102 (190), 140-143, 2012
42012
Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування
О Лазарєва, О Хапун
Агросвіт, 21-25, 2017
32017
Організаційно-економічні засади управління процесом раціоналізації використання земель в аграрній сфері
В Горлачук, І Семенчук, О Лазарєва
"Іліон", 2014
32014
Діагностика соціально-економічного стану регіону
О Лазарєва
Вісник аграрної науки Причорномор’я 78 (2), 65-71, 2014
32014
Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування
Л Олена
Проблеми економіки, 59-64, 2015
22015
Роль аграрного сектора економіки у формуванні продовольчої безпеки
О Лазарєва
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
22015
Теоретико-методологічні засади стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування в регіоні : теорія, методологія, практика
О Лазарєва
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015
22015
Конкурентні стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування
О Лазарєва
Економіка і регіон, 90-96, 2014
22014
Умови забезпечення конкурентоспроможності ринку землі
О Лазарєва
Економіст 3, 42-43, 2013
22013
Інноваційний характер розвитку сучасного землеустрою
О Лазарєва
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2018
1*2018
Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування
О Лазарєва
Причорноморські економічні студії, 54-58, 2019
2019
Розвиток екологічної складової сталого розвитку економіки України
О Лазарєва
Інвестиції: практика та досвід, 19-22, 2019
2019
Особливості економічного розвитку сільських територій
О Лазарєва
Проблеми системного підходу в економіці 1 (69), 78-72, 2019
2019
Інноваційні підходи до модернізації сталого землекористування
В Лазарєва, Олена, Бреславець
Інвестиції: приктика та досвід, 32-36, 2019
2019
Оцінка сталого розвитку сільських територій
О Лазарєва
Сталий розвиток економіки 1 (42), 178-185, 2019
2019
Збалансований розвиток землекористування
О Лазарєва
практикум для студентів спец. 193 «Геодезія та землеустрій», галузь знань 19 …, 2019
2019
Управління земельними ресурсами Практикум
В Горлачук, О Лазарєва
Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20