Олена Лазарєва / Olena Lazareva / Елена Лазарева
Олена Лазарєва / Olena Lazareva / Елена Лазарева
Чорноморський національний університет імені Петра Могили/Petro Mohyla Black Sea National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні аспекти формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням
О Лазарєва
Економіка АПК, 62-65, 2006
212006
Парадигма розвитку землеустрою в системі управління землекористуванням
О Лазарєва
Економіка АПК, 59-63, 2006
82006
Методологічні аспекти формування інноваційної моделі землекористування
О Лазарєва
Збалансоване природокористування, 110-114, 2014
62014
Регіональна політика: стан, проблеми розвитку на стратегічних засадах
О Лазарєва
Наукові праці : науково-методичний журнал 102 (190), 140-143, 2012
52012
Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування
Л Олена
Проблеми економіки, 59-64, 2015
42015
Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування
О Лазарєва
Науковий журнал «Науковий огляд» 4 (14), 38-50, 2015
42015
Особливості формування конкурентних переваг агропідприємств
О Лазарєва
Вісник аграрної науки Причорномор’я 3 (54), 84-88, 2010
42010
Роль аграрного сектора економіки у формуванні продовольчої безпеки
О Лазарєва
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
32015
Теоретико-методологічні засади стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування в регіоні : теорія, методологія, практика
О Лазарєва
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015
32015
Організаційно-економічні засади управління процесом раціоналізації використання земель в аграрній сфері
В Горлачук, І Семенчук, О Лазарєва
"Іліон", 2014
32014
Діагностика соціально-економічного стану регіону
О Лазарєва
Вісник аграрної науки Причорномор’я 78 (2), 65-71, 2014
32014
Формування продовольчої безпеки як пріоритетний напрям розвитку аграрного сектора
О Лазарєва
Вісник аграрної науки Причорномор’я 1 (48), 86-93, 2009
32009
Інноваційний характер розвитку сучасного землеустрою
О Лазарєва
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2018
2*2018
Конкурентні стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування
О Лазарєва
Економіка і регіон, 90-96, 2014
22014
КОНВЕРГЕНЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
О Лазарєва
ББК 65.9 (4Укр)-55 Н 34, 156, 2014
22014
Умови забезпечення конкурентоспроможності ринку землі
О Лазарєва
Економіст 3, 42-43, 2013
22013
Особливості формування земельного капіталу
ОВ Лазарєва
Наукові праці. Економіка 189 (177), 2012
22012
Наукові основи управління земельними ресурсами
ОВ Лазарєва
Наукові праці: науково-мето-дичний журнал.–Вип 149, 36-41, 2011
22011
Розвиток екологобезпечного природокористування в регіоні
ОВ Лазарєва
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
22008
Розвиток екологічної складової сталого розвитку економіки України
О Лазарєва
Інвестиції: практика та досвід, 19-22, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20