Підписатись
Олена Лазарєва / Olena Lazarieva
Олена Лазарєва / Olena Lazarieva
Чорноморський національний університет імені Петра Могили/Petro Mohyla Black Sea National University
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні аспекти формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням
О Лазарєва
Економіка АПК, 62-65, 2006
322006
Міжнародний менеджмент: навчальний посібник
ОВ Лазарєва
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
172009
Парадигма розвитку землеустрою в системі управління землекористуванням
О Лазарєва
Економіка АПК, 59-63, 2006
132006
Теоретико-методологічні засади стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування в регіоні : теорія, методологія, практика
О Лазарєва
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015
112015
Організація і управління землевпорядним виробництвом
О Лазарєва
102018
Методологічні аспекти формування інноваційної моделі землекористування
О Лазарєва
Збалансоване природокористування, 110-114, 2014
92014
Розвиток екологічної складової сталого розвитку економіки України
О Лазарєва
Інвестиції: практика та досвід, 19-22, 2019
72019
Інноваційний характер розвитку сучасного землеустрою
О Лазарєва
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2018
7*2018
Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського землекористування
Л Олена
Проблеми економіки, 59-64, 2015
72015
Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні
О Лазарєва
Вісник аграрної науки Причорномор’я 96 (4), 25-35, 2017
62017
Регіональна політика: стан, проблеми розвитку на стратегічних засадах
О Лазарєва
Наукові праці : науково-методичний журнал 102 (190), 140-143, 2012
62012
Соціально-економічний розвиток сільських територій: навч. посіб Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім
ОВ Лазарєва
Петра Могили, 2021
52021
Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації
ОВ Лазарєва, КВ Вакар
Агросвіт, 3-9, 2019
52019
Особливості формування конкурентних переваг агропідприємств
О Лазарєва
Вісник аграрної науки Причорномор’я 3 (54), 84-88, 2010
52010
Потенціал використання земельних ресурсів об'єднаних територіальних громад
О Лазарєва
Проблеми системного підходу в економіці 2 (5), 31-36, 2019
42019
Defining the measures to rationally manage the sustainable development of agricultural land use
О Лазарєва, В Горлачук, С Белінська
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 94 (4/3), 47-53, 2018
4*2018
Defining the measures to rationally manage the sustainable development of agricultural land use
O Lazarieva, V Gorlachuk, S Belinska
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 94 (4/3), 47-53, 2018
4*2018
Управління землевпорядним виробництвом: генезис розвитку
О Лазарєва
Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки …, 2018
42018
Роль аграрного сектора економіки у формуванні продовольчої безпеки
О Лазарєва
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
42015
Конкурентні стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування
О Лазарєва
Економіка і регіон, 90-96, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20