Тетяна Колтунович; Т. А. Колтунович; Tetiana Koltunovych; Тетяна Кривко
Тетяна Колтунович; Т. А. Колтунович; Tetiana Koltunovych; Тетяна Кривко
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психічне вигорання – реальність чи вигадка?
ВП Москалець, ТА Колтунович
Практична психологія та соціальна робота, 58–65, 2012
82012
Підліткова субкультура : Неформальні молодіжні об’єднання
ТА Кривко, ДД Романовська
Чернівці, 2003
72003
Екзистенційна психологія: навчальний посібник
ГВ Чуйко, ІА Гуляс, ТА Колтунович
Чернівці: Видавництво «Прут», 2009
62009
Гуманистические ценности в современном образовании
ТА Крывко
Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: орієнтири та напрямки сучасної …, 2005
6*2005
Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психол.наук: 19.00.07 …
ТА Колтунович
Івано-Франківськ: ДВНЗ "Прикарпатський національний уніврситет імені Василя …, 2016
32016
Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07
ТА Колтунович
www.oa.edu.ua/doc/dis/dis_Koltunovych.pdf, 20 с., 2016
32016
The Problems of Prevention and Psycho-Correction of Pre-School Teachers’ Professional Burnout (pp. 79-104)
T Koltunovych
Clipa, O., Olinek, M., Syawiak-Ososinsk, M.(2014). The Actual Problems of …, 2014
32014
The Peculiarities of Motivational Sphere of Preschool Teachers with Different Levels of Professional Burnout
T Koltunovych
Education and Development, Research and Practice 1 (1), 8, 2014
32014
Профессиональное выгорание в исторической ретроспективе: описательный период осмысления феномена
ТА Колтунович
Новый университет, 46-50, 2012
32012
Як не згоріти в полум'ї професії: корекційна програма для вихователів дошкільних навчальних закладів
ТА Колтунович
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012
32012
Криза цінностей сучасного суспільства та проблема соціалізації особистості
ТА Кривко, ОМ Поліщук
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 759 (Серія …, 2007
32007
Ціннісні пріоритети освіти в умовах глобалізаційних змін
ТА Кривко, ГВ Чуйко
«Науковий потенціал світу – 2006», 32-35, 2006
3*2006
Акмеологія з основами психології кар‘єри. Навчально-методичний посібник
ОМ Гавалешко, ВВ Пасніченко, ТА Кривко
Чернівці : Рута, 2004
32004
Синдром професійного вигорання в історичній ретроспективі: аналітико-експериментальний період дослідження феномена
ТА Колтунович
Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Серія : Педагогіка і …, 2014
22014
Синдром професійного вигорання в історичній ретроспективі: період наукового осмислення проблеми
ТА Колтунович
Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
22013
Особливості взаємозв’язку суб’єктивного відчуття щастя та професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів
ТА Колтунович
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
22013
Самореалізація особистості в умовах глобалізації
ОМ Гавалешко, ТА Кривко
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць., 21-26, 2005
22005
Peculiarities of emotional intelligence for future preschool teachers
TA Koltunovych, OM Polishchuk
Молодий вчений 56 (4), 227, 2018
12018
Прокрастинація - конфлікт між "важливим" і "приємним"
ТА Колтунович, ОМ Поліщук
Молодий вчений, 211-218, 2017
12017
Чинники ризику професійного вигорання педагогів
ТА Колтунович
Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології …, 2015
1*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20