Наталія Тарасюк
Наталія Тарасюк
Вінницький національний технічний університет, факультет менеджменту, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив рівня концентрації та спеціалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах
ОВ Безсмертна, НМ Тарасюк
Економіка АПК, 23-27, 2012
122012
Вибір оптимального каналу реалізації молочної продукції на основі багатокритеріального підходу
СВ Козловський, НМ Тарасюк
Вибір оптимального каналу реалізації молочної продукції на основі …, 2012
9*2012
Дослідження та порівняння окремих аспектів пропаганди фізкультурних занять і реклами оздоровчих послуг
НЯ Тарасюк
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
92002
Використання виробничих функцій в дослідженнях підприємств молокопереробної промисловості
БЄ Грабовецький, НМ Тарасюк, ОВ Безсмертна
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 32-36, 2013
82013
Формування у майбутніх інженерів-будівельників англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні
НМ Тарасюк
Київ. Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. Київ, 2018
52018
Моделювання показників ефективності економічних взаємовідносин між партнерами молокопродуктового підкомплексу на основі нечіткої логіки
СВ Козловський, НМ Тарасюк
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, 183-190, 2011
5*2011
Особливості прогнозування рівня постачання молочної сировини на переробні підприємства з урахуванням фактора сезонності
НМ Лисоволик
Вісник ВПІ, 24-27, 2007
52007
Сучасний етап пропаганди занять фізичною культурою: підходи до вивчення проблеми/Наталя Тарасюк
Н Тарасюк
Молода спортивна наука України: зб. наук. ст, 28-29, 2000
52000
Удосконалення відносин між суб'єктами для підвищення ефективності діяльності молокопродуктового комплексу АПК
АА Шиян, НМ Тарасюк
Агросвіт, 16-19, 2011
42011
Особливості проведення реклами фізкультурно-оздоровчих послуг
Н Тарасюк
ЛДІФК, 2002
42002
Цільове комплексне програмування розвитку пропаганди і реклами фізкультурних занять/Тарасюк НЯ
НЯ Тарасюк
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали …, 2002
42002
Дослідження факторів зростання виробництва молочної продукції на основі виробничих функцій
БЄ Грабовецький
Економіка і регіон, 138-142, 2011
32011
Експериментальне обґрунтування ефективності впровадження системи заходів з пропаганди і реклами фізкультурних занять/Тарасюк НЯ
НЯ Тарасюк
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
32002
Застосування інтеграційного підходу до управління ефективністю економічних взаємовідносин підприємств
ОГ Ратушняк, НМ Тарасюк
Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій], 76-83, 2014
22014
До питання формування еквівалентного обміну в системі економічних відносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК
НМ Тарасюк, ОО Адлер, ОГ Ратушняк
ВНТУ, 2013
22013
Інтеграційний підхід до управління ефективністю економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК
ОВ Безсмертна, НМ Тарасюк
Вінницький національний аграрний університет, 2013
22013
Механізм удосконалення економічної діяльності підприємств за рахунок узгодження інтересів із закладами вищої освіти
АА Шиян, НМ Тарасюк
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір …, 2012
22012
Використання методу експертних оцінок «Дельфі» в управлінні молокопереробними підприємствами
БЄ Грабовецький, НМ Тарасюк
Сталий розвиток економіки, 83-89, 2011
2*2011
Виробнича функція як вид факторного аналізу для дослідження обсягів зростання виробництва молочної продукції
НМ Тарасюк
Материали за, 25-28, 0
2
Аналіз особливостей методики визначення економічної ефективності впровадження нового обладнання в гірничодобувній галузі
ОО Адлер, НМ Тарасюк, ОВ Безсмертна
Соціально-економічні засади розвитку економіки України: кол. монографія. Ч …, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20