Follow
O.Bolotna, О.В. Болотна, О.В. Болотная
O.Bolotna, О.В. Болотна, О.В. Болотная
доцент Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Экологический маркетинг: новый концептуальный подход и стратегический потенциал производителей
ПН Болотна О.В., Сардак Я.
Проблемы и перспективы развития предпринимательства, 2015
60*2015
Маркетинг відносин як сучасна концепція маркетингу
ОВ Болотна
Traektori‚ Nauki= Path of Science 1 (2-3), 41-56, 2015
302015
Емоційний маркетинг як технологія управління поведінкою споживачів
ОВ Болотна
Ефективна економіка, 2013
292013
Актуальність впровадження ефективної товарної стратегії бренду на підприємстві
ОВ Болотна, ЮГ Терзян, ОО Хомутова
Ефективна економіка, 2016
122016
Маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности предприятия в условиях кризиса
ОВ Болотная
Бизнес информ, 333-337, 2013
112013
Политика импортозамещения как фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины
ОВ Болотная, ТФ Ларина
Бизнес Информ, 23-25, 2012
92012
Управління маркетинговою діяльністю в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ОВ Болотна, ДІ Бушля
Економіка та суспільство, 268-272, 2018
72018
Соціальні інновації як інструмент підвищення якості життя населення України
ОВ Болотна, МК Костюк
Економіка і суспільство.–2017.–Вип 10, 510-517, 2017
52017
Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислового сектору в Україні: роль держави
ОВ Болотна, ТФ Ларіна
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 72-76, 2013
32013
Зовнішнє середовище як фактор конкурентоспроможності підприємства
О Болотна
Економічний аналіз, 48-51, 2013
22013
Обґрунтування використання інноваційних технологій для покращення іміджу торговельної марки Мівіна
АВ Галавтіна, ОВ Болотна
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 23-27, 2018
12018
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ
О БОЛОТНА, В ЛЯШЕВСЬКА
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки 326†…, 2024
2024
Стратегії інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації
ОВ Болотна, ВА Євтушенко, ГВ Євтушенко, ММ Кудінова, ...
ХНУ імені ВН Каразіна, 2021
2021
Особливості маркетингу у сфері освітніх послуг
ОВ Болотна
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021
2021
Маркетингова стратегія як умова ефективної діяльності на аграрному ринку
ОВ Болотна
Харків: ХНТУСГ, 2019
2019
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИМИДЖА ТОРГОВОЙ МАРКИ" МИВИНА"
АВ Галавтіна, ОВ Болотна
Міжнародний науковий журнал Інтернаука 2 (3), 23-27, 2018
2018
Особливості поведінки споживачів під час отримання та використання дисконтних карток підприємств роздрібної торгівлі
ЮЮ Вагіна, МЮ Картава, ОВ Болотна
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 201, 2017
2017
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ БРЕНДУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ХОО Болотна О.В., Терзян Ю.Г.
Ефективна економіка, електронне наукове фахове видання, http://www.economy†…, 2016
2016
Социально-ответственный маркетинг в сфере образования
СВ Болотна О.В., Молодцова А.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки", 2015
2015
Впровадження концепції соціально-відповідального маркетингу в українські вищі навчальні заклади як визначальний фактор модернізації сфери освіти
ОВ Болотна, АС Молодцова, ВВ Соколова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки†…, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20