Подписаться
Сергій Іванович Бай
Сергій Іванович Бай
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ), завідувач кафедри менеджменту
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність: монографія
СІ Бай
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 280, 6, 2009
842009
Правове регулювання діяльності громадських організацій в Україні
О Дем’янець, К Задоя, А Москаленко
К.: ЮФ" Москаленко і партнери, 2008
132008
Особливості управління персоналом організації в умовах нестабільного зовнішнього середовища
СІ Бай
Інноваційна економіка, 18, 2010
92010
Співробітництво в тріаді держава–наука–бізнес: проблеми та шляхи вирішення
СІ Бай, КВ Яцишина
Бізнес інформ, 6-11, 2012
82012
Успішність розвитку підприємств: проблеми досягнення збалансованості та інноваційності
С Бай
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 47-54, 2009
72009
Розвиток підприємств торгівлі: інноваційні пріоритети та соціальна спрямованість
СІ Бай
Вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 125-131, 2009
62009
Формування потенціалу розвитку підприємств торгівлі
СІ Бай, ІП Денисенко
Вісник Донецького Національного університету економіки і торгівлі ім …, 2008
62008
Менеджмент організації [Електронний ресурс]: електронний підручник
СІ Бай
Київ: КНТЕУ 1, 2013
52013
Напрямки підвищення ефективності антикризового управління підприємством
СІ Бай, ЛМ Святненко
Економіка і підприємництво: стан та перспективи, 27-34, 2009
52009
Соціальна функція підприємства
СІ Бай, ІА Римар
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 11-15, 2011
42011
Соціальна відповідальність підприємств торгівлі: світовий досвід і перспективи її нарощування в Україні
ІА Римар, СІ Бай
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
42010
Екологічна відповідальність підприємств торгівлі
СІ Бай, ІА Римар
Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 248-251, 2011
32011
Про окремі засади налагодження взаємодії між складовими організації
СІ Бай
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
32011
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
СІ Бай
ББК: У 290-21, 4, 2003
32003
До питання вибору напряму розвитку теорії менеджменту
ММ Клименюк, СІ Бай, АМ Безус
Економіка та держава, 10-12, 2017
22017
Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій морегосподарського комплексу
СІ Бай, ВС Блінцов, СД Бушуєв, ОМ Возний, АЮ Гайда, ІМ Запорожець, ...
Торубара ОС, 2013
22013
Телеологічні засади гармонізації менеджменту підприємства
СІ Бай, ВІ Тимцуник
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2011
22011
Свідоцтво на авторські права на літературний письмовий твір наукового характеру" Стандарт вищої освіти України. Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень. Ступінь вищої …
ТІ Лепейко, ОІ Жилінська, ОГ Мельник, ОП Павленко, ММ Новікова, ...
2019
IT-кластери в Україні: економічний потенціал
СІ Бай, АЮ Присяжнюк
Економіка України, 50-59, 2018
2018
КОМУНІКАТИВНІ ПРОЕКТИ В СИСТЕМІ ПОБУДОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
С БАЙ, К КАНДАГУРА
ББК 67.400. 7 (4Укр) Н 34, 31, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20