Follow
Віталій Жайворонок (1941–2019)
Віталій Жайворонок (1941–2019)
Other namesV. Zhayvoronok, V. Zhajvoronok, V. Zhaivoronok
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Знаки української етнокультури: словник-довідник
ВВ Жайворонок
Вид-во Довіра, 2006
1951*2006
Українська етнолінгвістика: нариси
ВВ Жайворонок
Довіра, 2007
684*2007
Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення
ВВ Жайворонок
Культура народов Причерноморья, 2002
186*2002
Етнолінгвістика в колі суміжних наук
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2004
1682004
Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2001
1472001
Лексична підсистема мови і значення мовних одиниць
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 1999
751999
Національна мова та ідіолект
ВВ Жайворонок
Мовознавство.–1998.–№, 1998
561998
Слово в етнологічному контексті
ВВ Жайворонок
Мовознавство.–1996 1, 15-24, 1996
53*1996
Антологія знаків української етнокультури
VV Zhaivoronok
Kyiv: Naukova dumka, 2018
43*2018
Велика чи мала літера
ВВ Жайворонок
Словник-довідник. Київ, 2004
312004
Українська мова в професійній діяльності: навч. посіб
ВВ Жайворонок, ВМ Бріцин, ОО Тараненко
Київ: Вища школа, 2006
262006
Мовні знаки української етнокультури в антропоцентричному висвітленні
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2012
23*2012
Символіка народного та авторського (крилатого) слова й виразу
ВВ Жайворонок
Мовознавство.—2005.—3-4.—С, 138-148, 2005
232005
Російсько-український словник
ІО Анніна, ГН Горюшина, ІС Гнатюк, ВВ Жайворонок, ОВ Качура, ...
К.: Абріс, 2003
22*2003
Мова і духовний розвиток народу
ВВ Жайворонок
Мовознавство.–К.: Либідь, 22-30, 1991
221991
Словник української мови
VV Zhaivoronok
Kyiv: Prosvita, 819, 2012
21*2012
Символіка імені в контексті етнокультури
ВВ Жайворонок
Наук. вісн. кафедри ЮНЕСКО Київськ. Нац. лінгвістичного ун-ту.–Вип 5, 106-115, 2001
18*2001
Термінологія в загальномовному словнику
В Жайворонок
Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць, 210-212, 1998
161998
Українські обрядові мовні формули на етнокультурному тлі
ВВ Жайворонок
Слово. Фраза. Текст.–М.: Азбуковник, 182-195, 2002
152002
Парцеляція
ВВ Жайворонок
Українська мова: енциклопедія.–К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. МП…, 2000
152000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20