Віталій Жайворонок
Віталій Жайворонок
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Знаки української етнокультури: Словник-довідник
ВВ Жайворонок
Довіра, 2006
10752006
Українська етнолінгвістика: Нариси: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
ВВ Жайворонок
К.: Довіра 262 (1), 2007
3722007
Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2001
1072001
Етнолінгвістика в колі суміжних наук
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2004
942004
Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення
ВВ Жайворонок
Культура народов Причерноморья, 2002
772002
Лексична підсистема мови і значення мовних одиниць
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 32, 1999
331999
Слово в етнологічному контексті
ВВ Жайворонок
Мовознавство. , 714, 1996
281996
Національна мова та ідіолект
ВВ Жайворонок
Мовознавство.–1998.–№, 1998
271998
Українські обрядові мовні формули на етнокультурному тлі
ВВ Жайворонок
Слово. Фраза. Текст.–М.: Азбуковник, 182-195, 2002
152002
Символіка народного та авторського (крилатого) слова й виразу
ВВ Жайворонок
Мовознавство.—2005.—3-4.—С, 138-148, 2005
142005
Велика чи мала літера
ВВ Жайворонок
Словник-довідник/Жайворонок ВВ–К.: Наук. думка, 2004
132004
Термінологія в загальномовному словнику/Віталій Жайворонок
В Жайворонок
Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць, 210-212, 1998
101998
Лінгвостилістична основа поетики ТГ Шевченка
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 1994
101994
Мова і духовний розвиток народу
ВВ Жайворонок
Мовознавство.–К.: Либідь, 22-30, 1991
101991
Сложноприсоединительные конструкции в украинской устной и письменной литературной речи
ВВ Жайворонок
В. Жайворонок, 1970
101970
Символіка імені в контексті етнокультури
ВВ Жайворонок
Наук. вісн. кафедри ЮНЕСКО Київськ. Нац. лінгвістичного ун-ту.–Вип 5, 106-115, 2001
92001
Мовні знаки української етнокультури в антропоцентричному висвітленні
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 2012
72012
Приєднувальні сполучники у структурі складного речення
ВВ Жайворонок
Мовознавство, 1975
71975
Граматична природа складноприєднувальних конструкцій усного літературного мовлення
ВВ Жайворонок
Мовознавство.–1970, 1970
71970
Парцеляція
ВВ Жайворонок
Українська мова: енциклопедія.–К.: Вид-во “Українська енциклопедія” ім. МП…, 2000
52000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20