Bulletin of Agricultural Science
Bulletin of Agricultural Science
Agrarian Science Publishing House
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблема фотосинтезу і біологічної фіксації азоту бобовими культурами
АО Бабич, ВФ Петриченко, ФФ Адамень
Вісник аграрної науки, 34-39, 1996
921996
Розвиток сільських територій–запорука відродження аграрної України
ПТ Саблук
Вісник аграрної науки, 21-23, 2006
772006
До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні
ВВ Гармашов, ОВ Фомічова
Вісник аграрної науки, 11-16, 2010
682010
Екологічно збалансовані сівозміни–основа біологічного землеробства
ПІ Бойко, ВО Бородань, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 9-13, 2005
652005
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
571997
Виробництво та використання сої в Україні
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки, 24-27, 2008
512008
Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель України
ЛЯ Новаковський, ОП Канаш, ВО Леонець
Вісник аграрної науки, 54-59, 2000
452000
Азотфіксація та основні напрямки поліпшення азотного балансу ґрунтів
ФФ Адамень
Вісник аграрної науки, 9-16, 1999
451999
Напрями адаптації аграрного виробництва до змін клімату
ОО Іващенко, ОІ Рудник-Іващенко
Вісник аграрної науки, 10-12, 2011
412011
Біологізація та екологізація ґрунтозахисного землеробства
ОГ Тараріко
Вісник аграрної науки, 5-9, 1999
411999
Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення
СА Балюк
Вісник аграрної науки, 5-10, 2010
402010
Формування сортової структури зернових колосових культур за агроекологічним принципом
ВВ Кириченко, ВМ Костромiтiн, АА Корчинський
ВВ Кириленко, ВМ Костромітін, АА Корчинський, 26-28, 2002
392002
Наукові підходи щодо раціонального землекористування в умовах здійснення аграрної реформи
ВФ Сайко
Вісник аграрної науки, 5-10, 2000
392000
Наукові основи землеробства в контексті змін клімату
ВФ Сайко
Вісн. аграр. науки, 5-10, 2008
372008
Стан і перспективи селекції свиней великої білої породи в Україні
МД Березовський
Вісник аграрної науки, 49-51, 1999
371999
Пробіотики у тваринництві
БТ Стегній, СО Гужвинськая
Вісник аграрної науки, 26-29, 2005
352005
Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці
МА Литвиненко, СП Лифенко, ВВ Друзьяк, ВГ Друзьяк
Вісник аграрної науки 5, 27-31, 2004
352004
Трудовий потенціал сільських територій
КІ Якуба
Вісник аграрної науки, 72-75, 2007
342007
Морозостійкість і урожайність окремих сортів озимої пшениці
ВІ Файт
Вісник аграрної науки, 25-29, 2005
332005
Наукові основи сучасних технологій вирощування високобілкових культур
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки, 15-19, 2003
332003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20