Підписатись
Bulletin of Agricultural Science
Bulletin of Agricultural Science
Agrarian Science Publishing House
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблема фотосинтезу і біологічної фіксації азоту бобовими культурами
АО Бабич, ВФ Петриченко, ФФ Адамень
Вісник аграрної науки, 34-39, 1996
1081996
Розвиток сільських територій–запорука відродження аграрної України
ПТ Саблук
Вісник аграрної науки 5, 23-24, 2006
842006
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
792009
До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні
ВВ Гармашов, ОВ Фомічова
Вісник аграрної науки, 11-16, 2010
702010
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
651997
Екологічно збалансовані сівозміни–основа біологічного землеробства
ПІ Бойко, ВО Бородань, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 9-13, 2005
642005
Виробництво та використання сої в Україні
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки, 24-27, 2008
582008
Напрями адаптації аграрного виробництва до змін клімату
ОО Іващенко, ОІ Рудник-Іващенко
Вісник аграрної науки 8, 10-12, 2011
562011
Азотфіксація та основні напрями поліпшення азотного балансу ґрунтів
ФФ Адамень
Вісник аграрної науки, 9-16, 1999
531999
Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення
СА Балюк
Вісник аграрної науки, 5-10, 2010
502010
Біологізація та екологізація ґрунтозахисного землеробства
ОГ Тараріко
Вісник аграрної науки, 5-9, 1999
461999
Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель України
ЛЯ Новаковський, ОП Канаш, ВО Леонець
Вісник аграрної науки, 54-59, 2000
442000
Актуальні проблеми кормовиробництва в Україні
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки, 18-21, 2010
422010
Наукові підходи щодо раціонального землекористування в умовах здійснення аграрної реформи
ВФ Сайко
Вісник аграрної науки, 5-10, 2000
412000
Стан і перспективи селекції свиней великої білої породи в Україні
МД Березовський
Вісник аграрної науки, 49-51, 1999
411999
Формування сортової структури зернових колосових культур за агроекологічним принципом
ВВ Кириченко, ВМ Костромiтiн, АА Корчинський
ВВ Кириленко, ВМ Костромітін, АА Корчинський, 26-28, 2002
402002
Наукові основи землеробства в контексті змін клімату
ВФ Сайко
Вісник аграрної науки 11, 5-10, 2008
392008
Наукові основи сучасних технологій вирощування високобілкових культур
ВФ Петриченко, АО Бабич, СІ Колісник
Вісник аграрної науки, 15-19, 2003
392003
Сучасні науково обґрунтовані підходи до використання землі
МВ Роїк
Вісник аграрної науки, 6-13, 2003
392003
Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці
МА Литвиненко, СП Лифенко, ВВ Друзьяк, ВГ Друзьяк
Вісник аграрної науки 5, 27-31, 2004
382004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20