Bulletin of Agricultural Science
Bulletin of Agricultural Science
Agrarian Science Publishing House
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Проблема фотосинтезу і біологічної фіксації азоту бобовими культурами
АО Бабич, ВФ Петриченко, ФФ Адамень
Вісник аграрної науки, 34-39, 1996
761996
До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні
ВВ Гармашов, ОВ Фомічова
Вісник аграрної науки, 11-16, 2010
612010
Розвиток сільських територій–запорука відродження аграрної України
ПТ Саблук
Вісник аграрної науки, 21-23, 2006
592006
Екологічно збалансовані сівозміни–основа біологічного землеробства
ПІ Бойко, ВО Бородань, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 9-13, 2005
532005
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
491997
Консервація деградованих і малопродуктивних орних земель України
ЛЯ Новаковський, ОП Канаш, ВО Леонець
Вісник аграрної науки, 54-59, 2000
402000
Азотфіксація та основні напрямки поліпшення азотного балансу ґрунтів
ФФ Адамень
Вісник аграрної науки, 9-16, 1999
401999
Виробництво та використання сої в Україні
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки, 24-27, 2008
372008
Наукові підходи щодо раціонального землекористування в умовах здійснення аграрної реформи
ВФ Сайко
Вісник аграрної науки, 5-10, 2000
352000
Біологізація та екологізація ґрунтозахисного землеробства
ОГ Тараріко
Вісник аграрної науки, 5-9, 1999
331999
Формування сортової структури зернових колосових культур за агроекологічним принципом
ВВ Кириченко, ВМ Костромiтiн, АА Корчинський
ВВ Кириленко, ВМ Костромітін, АА Корчинський, 26-28, 2002
312002
Пробіотики у тваринництві
БТ Стегній, СО Гужвинськая
Вісник аграрної науки, 26-29, 2005
302005
Принципи класифікації земель як основи раціонального використання земельних ресурсів
ОП Канаш
Вісник аграрної науки 3, 63-66, 2002
302002
Екологічні аспекти агропромислового комплексу
ВП Ситник
Вісник аграрної науки, 55-57, 2002
292002
Мікробні біотехнології в сільському господарстві
ВВ Смірнов, ВП Патика, ВС Підгорський, ГО Іутинський, АФ Антипчук
Вісник аграрної науки, 5-9, 2002
292002
Перспективи розвитку лучного кормовиробництва
ВФ Петриченко, ПС Макаренко
Вісник аграрної науки, 5-10, 2004
282004
Напрями адаптації аграрного виробництва до змін клімату
ОО Іващенко, ОІ Рудник-Іващенко
Вісник аграрної науки, 10-12, 2011
272011
До проблем майбутнього вітчизняного села і селянства
ВВ Юрчишин
Вісник аграрної науки, 61-64, 2007
272007
Морозостійкість і урожайність окремих сортів озимої пшениці
ВІ Файт
Вісник аграрної науки, 25-29, 2005
272005
Кластерний підхід інтеграції та інноваційно-інвестиційного розвитку АПК
МВ Зубець, СА Володін
Вісник аграрної науки, 5-8, 2009
262009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20