Дмитро Мельничук / Melnychuk Dmytro
Дмитро Мельничук / Melnychuk Dmytro
д.е.н., доц. (097) 496-44-37
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Управління персоналом: навч. посіб.
ОВ Крушельницька, ДП Мельничук
К.: Кондор 200, 2003
8992003
Управлiння персоналом: навч. посiб
ОВ Крушельницька, ДП Мельничук
К.: Вид-во" Кондор",-2003.-296с, 2003
272003
Ринок праці в економічній системі: Навч. посібник
ЕМ Лібанова, ДП Мельничук
Житомир: Жіті, 63, 2002
262002
Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія
ДП Мельничук
http://www.idss.org.ua/monografii/2015_Melnichuk.pdf, 2015
212015
Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення: автореферат
ДП Мельничук
ІДСД НАНУ, 2015
212015
Управление персоналом
ОВ Крушельницкая, ДП Мельничук
уч. пособие/ОВ Крушельницкая.-К.: Кондор.-2013.-296 с, 1999
181999
Управление персоналом: учебное пособие
ОВ Крушельницкая, ДП Мельничук
Крушельницкая ОВ, Мельничук ДП-М.:«Кондор».-2015.-308 с, 2010
162010
Управление персоналом: учеб. пособие.
АВ Крушельницкая, ДП Мельничук
М.: Кондор, 2017
112017
Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України
Д Мельничук
Україна: аспекти праці, 21-26, 2009
102009
Трудовий потенціал в системі оцінки людського капіталу України//Labor potential in the system of human capital estimation in Ukraine
ДП Мельничук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2007
102007
Антикризове управління людським капіталом: зміст та завдання в сучасних умовах [Електронний ресурс]
ДП Мельничук
Режим доступу: http://ir. kneu. edu. ua 8080, 2010
82010
Кадрова політика машинобудівного підприємства: теорія реформування та практика
ДП Мельничук
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України.–Київ, 2004
82004
Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз
ДП Мельничук, ДП Мельничук
ТНТУ, АСУ, 2014
52014
Феномен людського капіталу: погляд крізь призму трудової теорії вартості
ДП Мельничук
Вісник Хмельницького національного університету/Економічні науки …, 2011
42011
Соціальний захист інвалідів в Україні як ознака досягнутого рівня людського розвитку
ДП Мельничук
ЖДТУ, 2010
42010
Народжуваність в Україні: вплив сучасних тенденцій на перспективи формування та майбутні характеристики людського капіталу
ДП Мельничук
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2010
42010
Демографічний розвиток українського села: уроки історії, соціально-економічні загрози сучасності
ДП Мельничук, ГА Шпиталенко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2016
32016
Складові людського капіталу: традиційний та альтернативний підходи
ДП Мельничук
Облік і фінанси, 144-148, 2014
32014
Людський капітал, рівень та якість життя населення: взаємозв'язок пріоритетів
ДП Мельничук
Актуальні проблеми економіки, 339-345, 2014
32014
Продуктивна зайнятість як передумова функціонування знань у формі капіталу
ДП Мельничук
Демографія та соціальна економіка, 135-144, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20