Дмитро Мельничук / Melnychuk Dmytro
Дмитро Мельничук / Melnychuk Dmytro
д.е.н., доц.
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління персоналом: навч. посіб.
ОВ Крушельницька, ДП Мельничук
К.: Кондор 453, 2003
10722003
Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія
ДП Мельничук
http://www.idss.org.ua/monografii/2015_Melnichuk.pdf, 2015
362015
Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення: автореферат
ДП Мельничук
ІДСД НАНУ, 2015
362015
Управлiння персоналом: навч. посiб
ОВ Крушельницька, ДП Мельничук
К.: Вид-во" Кондор".–2003.–296 с, 2003
312003
Управление персоналом
ГВ Столяров
Курсив, 2011
292011
Ринок праці в економічній системі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец.
ЕМ Лібанова, ДП Мельничук
Житомир: Жіті 261, 2002
272002
Управление персоналом: учебное пособие
ОВ Крушельницкая, ДП Мельничук
Крушельницкая ОВ, Мельничук ДП-М.:«Кондор».-2015.-308 с, 2003
232003
Управление персоналом: учеб. пособие.
АВ Крушельницкая, ДП Мельничук
М.: Кондор, 2017
172017
Трудовий потенціал в системі оцінки людського капіталу України//Labor potential in the system of human capital estimation in Ukraine
ДП Мельничук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2007
132007
Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України
Д Мельничук
Україна: аспекти праці, 21-26, 2009
102009
Кадрова політика машинобудівного підприємства: теорія реформування та практика
ДП Мельничук
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України.–Київ, 2004
92004
Антикризове управління людським капіталом: зміст та завдання в сучасних умовах
ДП Мельничук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
82010
Продуктивна зайнятість як передумова функціонування знань у формі капіталу
ДП Мельничук
Демографія та соціальна економіка, 135-144, 2014
52014
Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз
ДП Мельничук, ДП Мельничук
ТНТУ, АСУ, 2014
52014
Феномен людського капіталу: погляд крізь призму трудової теорії вартості
ДП Мельничук
Вісник Хмельницького національного університету/Економічні науки …, 2011
52011
Народжуваність в Україні: вплив сучасних тенденцій на перспективи формування та майбутні характеристики людського капіталу
ДП Мельничук
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2010
52010
Соціальний захист інвалідів в Україні як ознака досягнутого рівня людського розвитку
ДП Мельничук
ЖДТУ, 2010
42010
Управління персоналом: Навчальний посібник
КОВМ ДП
К.: Кондор.—2005.—308 с, 0
4
Демографічний розвиток українського села: уроки історії, соціально-економічні загрози сучасності
ДП Мельничук, ГА Шпиталенко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2016
32016
Соціальні стандарти та державні гарантії у сфері праці: прагматичний аналіз у контексті соціально відповідального підходу
ДП Мельничук, ГА Шпиталенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 63-67, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20