Підписатись
Ryzhenko Natallia
Ryzhenko Natallia
Head of the department of Ecology and ecological control, State Ecological Academy of Postgraduate
Підтверджена електронна адреса в dea.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Cd, Zn, Cu, Pb, Co, Ni phytotoxicity assessment
NO Ryzhenko, SV Kavetsky, VM Kavetsky
Polish Journal of Soil Science 50 (2), 2017
202017
Heavy metals (Cd, Pb, Zn, and Cu) uptake by spring barley in polluted soils
NO RyZHENKO, SV Kavetsky, VM Kavetsky
Polish journal of soil science 48 (1), 2015
132015
Cd, Zn, Cu, Pb, Co, Ni Phytotoxicity Assessment as Function of Its Substance Polarity Shift
VMK Nataliia O. Ryzhenko, Sergiy V. Kavetsky
International Journal of Bioorganic Chemistry 4 (Volume 2), Pages: 163-173, 2017
11*2017
Physical and chemical criteria for pesticides determination and risk assessment in ecosystem
VM Kavetsky, NO Ryzhenko
Polish Journal of Chemistry 82 (1-2), 361-369, 2008
112008
Екологічний моніторинг м. Києва
ОІ Бондар, НО Риженко
Агроекологічний журнал, 41-46, 2010
82010
Probit analysis for cd, pb, cu, zn phytotoxicity assessment
NO Ryzhenko, K Kavetsky
Biotechnologia Acta 10 (2), 67-74, 2017
72017
The kinetics of the migration of Lead, Cadmium, Cooper and Zinc in the conditions of turf-podzol Sandy loam and chernozem soil
NO Ryzhenko, VM Kavetsky
Polish Journal of soil science 46 (2), 125, 2013
72013
Ekolohichnyi stan m. Kyieva [Ecological state of Kyiv]
OI Bondar, VA Trokoz, NO Ryzhenko
Кyiv: AMG [in Ukrainian], 2008
62008
Cd AND Pb IN THE “SOIL-PLANT” SYSTEM OF HOLOSIYIV GREEN PARK AREA IN KYIV
RD Ryzhenko Nataliia, YASTREBTSOVA NATALIIA
Polish Journal of Soil Science 53 (2), 200-210, 2020
5*2020
Небезпечні властивості поліхлорованих дифенілів та екологічно обґрунтоване поводження з ПХД в Україні
ОІ Бондар, НО Риженко, ЄО Федоренко, РО Стрілець
Екологічні науки 20, 9-19, 2020
52020
Ekolohichnyi monitorynh rekreatsiinykh landshaftiv Holosiivsko-Feofanivskoi ta Koncha-Zaspivskoi zelenykh zon m. Kyieva [Ecological monitoring in recreation landscapes of …
NO Ryzhenko
Ekolohichni nauky–Ecological sciences, 10 (3), 202-225, 2015
52015
Ekolohichnyi monitorynh m. Kyieva [Ecological monitoring of Kyiv]
OI Bondar, NO Ryzhenko
Ahroekolohichnyy zhurnal–Agroecological Journal 2, 41-46, 2010
52010
Екологiчний стан м. Києва
ОI Бондар, ВА Трокоз, НО Риженко
52008
Екотоксичний моні торинг агрогеоценотичного покриву (концепція та критерії оцінка стану агроценозів) II Науковий вісник НАУ, Вип. 50
ВМ Кавецький, НО Козьякова
Науковий вісник НАУ.–К.–2002.–Вип 50, 290-293, 2002
52002
Підхід до оцінки фітотоксичності ґрунту в умовах його забруднення Сd та Pb
НО Козякова, ВМ Кавецький
Вісник аграрної науки Причорномор’я.–2001.–Вип 3 (12), 63-69, 2001
52001
Принципи фітотоксикологічного нормування металів
НО Риженко
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2017
42017
Біоакумуляція Рb, Cd, Zn, Cu при імпактному забрудненні–екотоксикологічний критерій якості довкілля
НО Риженко
Екологічні науки 1, 46-55, 2012
42012
Екологічний стан м
ОІ Бондар, ВА Трокоз, ВМ Кавецький, ВВ Токаренко, НО Риженко
Києва.–К, 2008
42008
Система экотоксикологических исследований окружающей среды–основа обеспечения внутреннего динамического равновесия экосистем
ВН Кавецкий, ИН Багацкая, НА Рыженко
Современные проблемы токсикологии, 59-65, 2006
42006
Міграція важких металів у системі «ґрунт–рослина»–екотоксикологічний критерій їх небезпечності
НО Козьякова, НА Макаренко, ВМ Кавецький
Наук. вісн. НАУ.–2000.–Вип 32, 365-370, 2000
42000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20