Риженко Наталія Олександрівна
Риженко Наталія Олександрівна
завідувач кафедри екології та екологічного контролю, Державна екологічна академія післядипломної
Підтверджена електронна адреса в dea.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Cd, Zn, Cu, Pb, Co, Ni phytotoxicity assessment
NO Ryzhenko, SV Kavetsky, VM Kavetsky
Polish Journal of Soil Science 50 (2), 197, 2018
122018
Heavy Metals (Cd, Pb, Zn, and Cu) uptake by spring barley in polluted soils
NO Ryzhenko, SV Kavetsky, VM Kavetsky
Polish journal of soil science 48 (1), 111, 2016
102016
Physical and chemical criteria for pesticides determination and risk assessment in ecosystem
VM Kavetsky, NO Ryzhenko
Polish Journal of Chemistry 82 (1-2), 361-369, 2008
92008
Cd, Zn, Cu, Pb, Co, Ni Phytotoxicity Assessment as Function of Its Substance Polarity Shift
VMK Nataliia O. Ryzhenko, Sergiy V. Kavetsky
International Journal of Bioorganic Chemistry 4 (Volume 2), Pages: 163-173, 2017
7*2017
Екологічний моніторинг м. Києва
ОІ Бондар, НО Риженко
Агроекологічний журнал, 41-46, 2010
72010
Probit analysis for Cd, Pb, Cu, Zn phytotoxicity assessment
NO Ryzhenko, K Kavetsky
Biotechnologia Acta 10 (2), 2017
62017
The kinetics of the migration of Lead, Cadmium, Cooper and Zinc in the conditions of turf-podzol Sandy loam and chernozem soil
NO Ryzhenko, VM Kavetsky
Polish Journal of soil science 46 (2), 125, 2013
62013
Ekolohichnyi stan m. Kyieva [Ecological state of Kyiv]
OI Bondar, VA Trokoz, NO Ryzhenko
Кyiv: AMG [in Ukrainian], 2008
52008
Екологiчний стан м. Києва
ОI Бондар, ВА Трокоз, НО Риженко
52008
Екотоксичний моні торинг агрогеоценотичного покриву (концепція та критерії оцінка стану агроценозів) II Науковий вісник НАУ, Вип. 50
ВМ Кавецький, НО Козьякова
Науковий вісник НАУ.–К.–2002.–Вип 50, 290-293, 2002
52002
Система экотоксикологических исследований окружающей среды–основа обеспечения внутреннего динамического равновесия экосистем
ВН Кавецкий, ИН Багацкая, НА Рыженко
Современные проблемы токсикологии, 59-65, 2006
42006
Підхід до оцінки фітотоксичності ґрунту в умовах його забруднення Сd та Pb
НО Козякова, ВМ Кавецький
Вісник аграрної науки Причорномор’я.–2001.–Вип 3 (12), 63-69, 2001
42001
Фітотоксикологія: виникнення, методологія, основи
НО Риженко
Науково-теоретичний збірник Вісник ДАУ. 2006р, 60-68, 2006
32006
Екотоксилогічний вплив важких металів (Cd, Pb, Cu, Zn) на систему “грунт-рослина” в умовах Полісся і Лісостепу України
НО Козьякова
К.: Вид-во ЛОТОС, 32, 2002
32002
Metals phytotoxicity assessment and classification
NO Ryzhenko
International Letters of Natural Sciences 73, 2019
22019
Нормування фітотоксичності металів у агроекосистемі
НО Риженко
Агроекологічний журнал, 14-21, 2017
22017
Принципи фітотоксикологічного нормування металів
НО Риженко
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2017
22017
Екотоксикологічна оцінка фітотоксичності Cd, Cu, Zn, Pb за умов моно-та мультиметалічного забруднення грунту
Н Риженко, В Кавецький
22009
Стратегія стійкого розвитку чи концепція внутрішньої динамічної рівноваги
ВМ Кавецький
Современные проблемы токсикологии, 24-28, 2004
22004
Міграція важких металів у системі" ґрунт–рослина"–екотоксикологічний критерій їх небезпечності
НО Козьякова
Наук. вісн. НАУ.–2000.–Вип 32, 365-370, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20