Оболенська Тетяна Євгеніївна
Оболенська Тетяна Євгеніївна
д.е.н., професор ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід
ТЄ Оболенська
К.: КНЕУ, 2011
181*2011
Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід: Монографія
ТЄ Оболенська
К.: КНЕУ, 205-206, 2001
1812001
Міжнародні фінанси
ОМ Мозговий, ОН Мозговой, ТВ Мусієць, ТВ Мусиец, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
782016
Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні
ВВ Сиченко
Державне будівництво, 2007
292007
Маркетинг у сфері освітніх послуг
ТЄ Оболенська
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук …, 2002
282002
Моделювання рейтингової оцінки вищого навчального закладу
ТЄ Оболенська, ВВ Вітлінський, НВ Жигоцька
Економічна кібернетика: Міжнародний науковий журнал, 65-73, 2000
28*2000
Нова пардигма виховної роботи в університеті/Тетяна Оболенська
Т Оболенська
Вища школа, 66-73, 2011
172011
Наукові засади формування конкурентного ринку освітніх послуг для функціонування ринку праці
ТЄ Оболенська, ВВ Вітлінський
Теорія і практика маркетингу в Україні. Монографія. За науковою редакцією д …, 2005
172005
Наукові засади формування конкурентного ринку освітніх послуг для функціонування ринку праці
ТЄ Оболенська
Теорія і практика маркетингу в Україні:[монографія]/АФ Павленко, АВ Войчак …, 2005
172005
Експортний потенціал України на світовому ринку освітніх послуг
ТЄ Оболенська
Вчені записки»: Збірник наукових праць ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», 209-217, 2012
112012
Рейтингове управління конкурентоспроможністю на ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів
АФ Павленко, ТЄ Оболенська, ВВ Вітлінський
Науковий вісник Національного гірничого університету. Маркетинг освіти, 4-11, 2005
72005
Маркетинг у сфері освітніх послуг: дис. доктора економічних наук: 08.06. 02/Тетяна Євгеніївна Оболенська
ТЄ Оболенська
Харківський державний економічний університет, Харків, 2002
72002
Природа і особливості освітніх послуг як товару
ТЄ Оболенська
Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського …, 2001
72001
Природа і особливості освітніх послуг як товару
ТЄ Оболенська
Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукр. нац. ун-ту …, 2001
72001
Наукові засади формування механізму узгодженої взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці
ТЄ Оболенська, ЮН Усиченко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 10-15, 2006
62006
Особливості маркетингу освітніх послуг
ТЄ Оболенська, НВ Жигоцька
Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих учених та …, 2000
52000
Еволюція концепції маркетингу та формування соціально-етичного маркетингу освіти
ТЄ Оболенська
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000
52000
Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами
ТЄ Оболенська, ТЕ Оболенская, ОІ Циркун, ЕИ Цыркун
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
42016
Україна на світовому ринку чорних металів
Т Оболенська, Д Довгань
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 169-176, 2015
42015
Освітні послуги в Україні
ТЄ Оболенська
Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник, 2000
42000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20