Світлана Володимирівна Цюцюра
Світлана Володимирівна Цюцюра
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА
Подтвержден адрес электронной почты в домене knuba.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
К.: Знання 242, 2005
372005
Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 2012
362012
Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників для бюджетної сфери
СВ Цюцюра, О Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 87-91, 2012
352012
Метрологія та основи вимірювання. Навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
Прес, 2003
34*2003
Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, ІВ Ельперін, ВД Цюцюра
К.: Аграрна освіта, 2001
242001
Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей
СВ Цюцюра
К.: Науковий світ, 2007
192007
Застосування моделі «Нова Башта Р2М» в управлінні проектами розвитку освіти
СД Бушуєв, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 2014
122014
Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації
СВ Цюцюра, МІ Цюцюра
Управление проектами и развитие производства, 2008
122008
Застосування задач та моделей організаційного стратегічного управління для впровадження системи цільового управління
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 116-119, 2012
92012
Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти
СД Бушуєв, МІ Цюцюра
Інформаційні технології і засоби навчання, 12-21, 2018
62018
Методи проекцій об'єктних моделей на структури даних
СВ Цюцюра, ЄВ Бородавка
Управління розвитком складних систем, 92-98, 2015
62015
Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів
ОВ Криворучко, ДА Харитонов, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 27-32, 2010
62010
Моделі ситуаційної диспетчеризації при виконанні робіт проекту
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Проблеми системного підходу в економіці/ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра.-Зб. нак …, 2006
62006
Стратегія управління проектами енергозбереження та реінжинірингу енергоємних виробництв промисловості
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. праць.–К.: НАУ, 40-44, 2007
52007
Принципи побудови мінімальної множини робіт графіків виконання проектів модернізації
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Управление проектами и развитие производства, 2006
52006
Методологія, методика та інформаційні технології наукових досліджень: Конспект лекцій/СВ Цюцюра
СВ Цюцюра
К.: Парнас, 2004
52004
Автоматизацiя технологiчних процесiв i виробництв харчової промисловостi: Пiдручник
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, IВ Ельперiн, ВД Цюцюра
52001
Роль та особливості застосування програмно-цільових методів управління на сучасному етапі розвитку Росії
CВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 2011
42011
Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу
СВ Цюцюра, МІ Цюцюра, ДА Харитонов
Управління розвитком складних систем, 2010
42010
Структури даних імітаційної моделі перехідних процесів гідроприводу
СВ Цюцюра, ДО Горда
Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. К.: КНУБА, Вип 69, 75-81, 2007
42007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20