Світлана Володимирівна Цюцюра
Світлана Володимирівна Цюцюра
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
К.: Знання 242, 2005
432005
Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 50-58, 2012
422012
Метрологія та основи вимірювання. Навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
Прес, 2003
39*2003
Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників для бюджетної сфери
СВ Цюцюра, О Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 87-91, 2012
362012
Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, ІВ Ельперін
К.: Аграрна освіта, 2001
232001
Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей
СВ Цюцюра
К.: Науковий світ, 2007
202007
Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації
СВ Цюцюра, МІ Цюцюра
Управление проектами и развитие производства, 2008
142008
Застосування моделі «Нова башта Р2M» в управлінні проектами розвитку освіти
СД Бушуєв, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
КНУБА, 2014
112014
Роль та особливості застосування програмно-цільових методів управління на сучасному етапі розвитку Росії
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 47-51, 2011
82011
Застосування задач та моделей організаційного стратегічного управління для впровадження системи цільового управління
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 116-119, 2012
72012
Методологія, методика та інформаційні технології наукових досліджень: конспект лекцій
СВ Цюцюра
консп. лек./СВ Цюцюра, 2004
72004
Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти
SD Bushuiev, MI Tsiutsiura
Information Technologies and Learning Tools 63 (1), 12-21, 2018
62018
Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів
ОВ Криворучко, ДА Харитонов, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 27-32, 2010
62010
Моделі ситуаційної диспетчеризації при виконанні робіт проекту
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Проблеми системного підходу в економіці/ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра.-Зб. нак …, 2006
62006
Впровадження технології моделювання інформаційних об'єктів на етапах життєвого циклу
ДО Чернишев, КІ Київська, СВ Цюцюра, МІ Цюцюра, ВВ Гоц
КНУБА, 2019
52019
Використання моделей та методів для формування та прийняття ефективних управлінських рішень
ТС Обидєннова, ТС Обыденнова
ХНТУСГ, 2016
52016
Методи проекцій об'єктних моделей на структури даних
СВ Цюцюра, ЄВ Бородавка
Управління розвитком складних систем, 92-98, 2015
52015
Стратегія управління проектами енергозбереження та реінжинірингу енергоємних виробництв промисловості
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. праць.–К.: НАУ, 40-44, 2007
52007
Принципи побудови мінімальної множини робіт графіків виконання проектів модернізації
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Управление проектами и развитие производства, 2006
52006
Автоматизацiя технологiчних процесiв i виробництв харчової промисловостi: Пiдручник
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, IВ Ельперiн, ВД Цюцюра
52001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20