Підписатись
Цюцюра Світлана (Tsiutsiura Svitlana)
Цюцюра Світлана (Tsiutsiura Svitlana)
Київський національний університет будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 50-58, 2012
492012
Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
К.: Знання 242, 2005
452005
Метрологія та основи вимірювання. Навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
Прес, 2003
40*2003
Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників для бюджетної сфери
СВ Цюцюра, О Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 87-91, 2012
382012
Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, ІВ Ельперін
К.: Аграрна освіта, 2001
242001
Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей
СВ Цюцюра
К.: Науковий світ, 2007
202007
Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації
СВ Цюцюра, МІ Цюцюра
Управление проектами и развитие производства, 36-41, 2008
142008
Застосування моделі Нова Башта Р2М в управлінні проектами розвитку освіти
СД Бушуев, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 5-11, 2014
112014
Методологія, методика та інформаційні технології наукових досліджень: конспект лекцій
СВ Цюцюра
консп. лек./СВ Цюцюра, 2004
92004
Застосування задач та моделей організаційного стратегічного управління для впровадження системи цільового управління
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 116-119, 2012
82012
Роль та особливості застосування програмно-цільових методів управління на сучасному етапі розвитку Росії
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 47-51, 2011
82011
Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти
СД Бушуєв, МІ Цюцюра
Інформаційні технології і засоби навчання, 12-21, 2018
72018
Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів
ОВ Криворучко, ДА Харитонов, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 27-32, 2010
62010
Моделі ситуаційної диспетчеризації при виконанні робіт проекту
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Проблеми системного підходу в економіці/ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра.-Зб. нак …, 2006
62006
Автоматизацiя технологiчних процесiв i виробництв харчової промисловостi: Пiдручник
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, IВ Ельперiн, ВД Цюцюра
62001
Впровадження технології моделювання інформаційних об'єктів на етапах життєвого циклу
ДО Чернишев, КІ Київська, СВ Цюцюра, МІ Цюцюра, ВВ Гоц
КНУБА, 2019
52019
Використання моделей та методів для формування та прийняття ефективних управлінських рішень
ТС Обидєннова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
52016
Методи проекцій об'єктних моделей на структури даних
СВ Цюцюра, ЄВ Бородавка
Управління розвитком складних систем, 92-98, 2015
52015
Основні тенденції прозорості бюджетного процесу
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
КНУБА, 2013
52013
Стратегія управління проектами енергозбереження та реінжинірингу енергоємних виробництв промисловості
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. праць.–К.: НАУ, 40-44, 2007
52007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20