Світлана Володимирівна Цюцюра
Світлана Володимирівна Цюцюра
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 2012
332012
Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників для бюджетної сфери
СВ Цюцюра, О Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 87-91, 2012
332012
Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
К.: Знання 242, 2005
322005
Метрологія та основи вимірювання. Навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
Прес, 2003
32*2003
Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, ІВ Ельперін, ВД Цюцюра
К.: Аграрна освіта, 2001
212001
Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей
СВ Цюцюра
К.: Науковий світ, 2007
182007
Застосування моделі «Нова Башта Р2М» в управлінні проектами розвитку освіти
СД Бушуєв, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 2014
122014
Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації
СВ Цюцюра, МІ Цюцюра
Управление проектами и развитие производства, 2008
102008
Застосування задач та моделей організаційного стратегічного управління для впровадження системи цільового управління
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 116-119, 2012
92012
Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти
СД Бушуєв, МІ Цюцюра
Інформаційні технології і засоби навчання, 12-21, 2018
62018
Методи проекцій об'єктних моделей на структури даних
СВ Цюцюра, ЄВ Бородавка
Управління розвитком складних систем, 92-98, 2015
62015
Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів
ОВ Криворучко, ДА Харитонов, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 27-32, 2010
62010
Моделі ситуаційної диспетчеризації при виконанні робіт проекту
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Проблеми системного підходу в економіці/ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра.-Зб. нак …, 2006
62006
Стратегія управління проектами енергозбереження та реінжинірингу енергоємних виробництв промисловості
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. праць.–К.: НАУ, 40-44, 2007
52007
Принципи побудови мінімальної множини робіт графіків виконання проектів модернізації
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Управление проектами и развитие производства, 2006
52006
Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу
СВ Цюцюра, МІ Цюцюра, ДА Харитонов
Управління розвитком складних систем, 2010
42010
Структури даних імітаційної моделі перехідних процесів гідроприводу
СВ Цюцюра, ДО Горда
Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. К.: КНУБА, Вип 69, 75-81, 2007
42007
Методологія, методика та інформаційні технології наукових досліджень: Конспект лекцій/СВ Цюцюра
СВ Цюцюра
К.: Парнас, 2004
42004
Автоматизацiя технологiчних процесiв i виробництв харчової промисловостi: Пiдручник
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, IВ Ельперiн, ВД Цюцюра
42001
Використання моделей та методів для формування та прийняття ефективних управлінських рішень
ТС Обидєннова, ТС Обыденнова
ХНТУСГ, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20