Микола Феодосійович Огійчук, Николай Феодосиевич Огийчук, Mykola Ogiychuk
Микола Феодосійович Огійчук, Николай Феодосиевич Огийчук, Mykola Ogiychuk
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит: організація і методика
МФ Огійчук
Навч. посібник для вузів/МФ Огійчук, ІТ Новіков, ІІ Рагуліна. К.: Алерта, 2010
1512010
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник для студ. екон. спец. вищих аграрних навч. закл. І-ІV рівнів акредитації . — К. : Агр
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, та ін. Панченко ЛГ
Київ: Аграрна освіта, 2001
1042001
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
МФ Огійчук, МГ Михайлов, ЛО Сколотій, ВГ Шандурська, ПЛ Георгіївна
Київ: Урожай, 1994
104*1994
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
МФ Огійчук, ЛО Сколотій, МІ Беленкова
К. : Алерта, 2016
1032016
Суть прибутку та підходи до методики його визначення
МФ Огійчук
Економіка АПК 6, 31-45, 2009
492009
Формування у бухгалтерському обліку доходів та витрат сільськогосподарської діяльності відповідно до вимог П (С) БО 30 «Біологічні активи»
МФ Огійчук
Облік і фінанси АПК, 24-33, 2006
432006
Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие
НИ Попова, ИА Маслова, БГ Маслов
Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1998
341998
Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах
МФ Огійчук
К.: Алерта 1056, 2009
262009
Організація і методика аудиту: навч. посібник
МФ Огійчук, КО Утенкова
Київ: Алерта, 2016
242016
Єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності в Україні та їх відповідність методології країн з розвинутою економікою
МФ Огійчук
Світ бухгалтерського обліку, 3-9, 1997
151997
Бухгалтерський облік в сільському господарстві в первинних документах і проводках
МФ Огійчук
Х.: Фактор, 2008
122008
Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість
МФ Огійчук, ІВ Горковенко, ІВ Сколотій
Проблеми економіки, 376-381, 2014
112014
Електронне документування в системі обліку податку на додану вартість
МФ Огійчук, ІВ Горковенко, ІВ Сколотій
Проблеми економіки, 376-381, 2014
112014
Облік сільськогосподарської діяльності
ВМ Жук
К.: Юр-Агро-Веста, 2007
112007
Амортизаційні відрахування як джерело фінансового забезпечення відтворення основних засобів у сільському господарстві
МФ Огійчук
Економіка АПК, 90-95, 2007
112007
Формування прибутку в аграрних підприємствах і його облік
МФ Огійчук
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць.–Х.: Вид-во Хар РІ …, 2002
102002
Audyt: orhanizatsiia i metodyka [Audit: Organization and Methods]
MF Ohiychuk, IT Novikov, II Ragulin
Alerta, Kyiv (in Ukr.), 2012
82012
Finansovyy ta upravlins' kyy oblik za natsional'nymy standartamy [Financial and management accounting by national standards]
MF Ohiychuk, VY Plaksiyenko, MI Belenkova
Alerta, Kyiv, Ukraine, 2011
82011
Амортизаційна політика в сільському господарстві
М Огійчук, В Коваленко, Л Кучеренко
Економіка України, 49-52, 2003
82003
Сутність систем і форм бухгалтерського обліку і їх розвиток у сільськогосподарських підприємствах України
МФ Огійчук
Світ бухгалтерського обліку, 11-29, 1998
71998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20