Микола Феодосійович Огійчук, Николай Феодосиевич Огийчук, Mykola Ogiychuk
Микола Феодосійович Огійчук, Николай Феодосиевич Огийчук, Mykola Ogiychuk
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Аудит: організація і методика
МФ Огійчук
Навч. посібник для вузів/МФ Огійчук, ІТ Новіков, ІІ Рагуліна.–К.: Алерта, 2010
1362010
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
МФ Огійчук, ЛО Сколотій, МІ Беленкова
К. : Алерта, 2016
108*2016
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник для студ. екон. спец. вищих аграрних навч. закл. І-ІV рівнів акредитації . — К. : Агр
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, та ін. Панченко ЛГ
Київ: Аграрна освіта, 2001
902001
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
МФ Огійчук, МГ Михайлов, ЛО Сколотій, ВГ Шандурська, ПЛ Георгіївна
Київ: Урожай, 1994
90*1994
Формування у бухгалтерському обліку доходів та витрат сільськогосподарської діяльності відповідно до вимог П (С) БО 30 «Біологічні активи»
МФ Огійчук
Облік і фінанси АПК, 24-33, 2006
452006
Суть прибутку та підходи до методики його визначення
МФ Огійчук
Економіка АПК, 31-45, 2009
322009
Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие
НИ Попова, ИА Маслова, БГ Маслов
М.: Дело и Сервис.–2006.–208с, 2008
272008
Облік сільськогосподарської діяльності
ВМ Жук
К.: Юр-Агро-Веста, 2007
252007
Організація і методика аудиту: навч. посіб.
МФ Огійчук, КО Утенкова
К.: Алерта, 2016
202016
Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах
МФ Огійчук
К.: Центр навчальної літератури, 2009.–1056 с, 2009
192009
Теория бухгалтерского учёта. Учеб. пособие для сельскохозяйственных вузов.–2-е издание, доп. и перераб
АФ Галкин
М.: Статистика, 1976
191976
Єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності в Україні та їх відповідність методології країн з розвинутою економікою
МФ Огійчук
Світ бухгалтерського обліку, 3-9, 1997
111997
Бухгалтерський облік в сільському господарстві в первинних документах і проводках
МФ Огійчук
Х.: Фактор, 2008
102008
Амортизаційні відрахування як джерело фінансового забезпечення відтворення основних засобів у сільському господарстві
МФ Огійчук
Економіка АПК, 90-95, 2007
92007
Формування прибутку в аграрних підприємствах і його облік
МФ Огійчук
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць.–Х.: Вид-во Хар РІ …, 2002
92002
Удосконалення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприєхмствах України
МФ Огійчук
Бухгалтерський облік і аудит, 31-37, 1997
81997
Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість
МФ Огійчук, ІВ Горковенко, ІВ Сколотій
Проблеми економіки, 376-381, 2014
72014
Електронне документування в системі обліку податку на додану вартість
МФ Огійчук, ІВ Горковенко, ІВ Сколотій
Проблеми економіки, 376-381, 2014
72014
Амортизаційна політика в сільському господарстві
М Огійчук, В Коваленко, Л Кучеренко
Економіка України, 49-52, 2003
72003
Облік і аудит:[Навч. посібн.]
МФ Огійчук
МФ Огійчук–К.: Знання України, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20