Підписатись
Микола Феодосійович Огійчук, Николай Феодосиевич Огийчук, Mykola Ogiychuk
Микола Феодосійович Огійчук, Николай Феодосиевич Огийчук, Mykola Ogiychuk
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аудит: організація і методика
МФ Огійчук
К.: Алерта, 2010
1832010
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
МФ Огійчук, ЛО Сколотій, МІ Беленкова
К. : Алерта, 2016
1322016
Суть прибутку та підходи до методики його визначення
МФ Огійчук
Економіка АПК 6, 31-45, 2009
512009
Формування у бухгалтерському обліку доходів та витрат сільськогосподарської діяльності відповідно до вимог П (С) БО 30 «Біологічні активи»
МФ Огійчук
Облік і фінанси АПК, 24-33, 2006
462006
Організація та методика аудиту: навч. посібник
МФ Огійчук, КО Утенкова
МФ Огійчук, КО Утенкова–К.: Алерта, 2016
312016
Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах
МФ Огійчук
К.: Алерта 1056, 2009
302009
Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие
НИ Попова, ИА Маслова, БГ Маслов
Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1998
301998
Єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності в Україні та їх відповідність методології країн з розвинутою економікою
МФ Огійчук
Світ бухгалтерського обліку, 3-9, 1997
151997
Бухгалтерський облік в сільському господарстві в первинних документах і проводках
МФ Огійчук
Х.: Фактор, 2008
142008
Амортизаційні відрахування як джерело фінансового забезпечення відтворення основних засобів у сільському господарстві
МФ Огійчук
Економіка АПК, 90-95, 2007
122007
Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість
МФ Огійчук, ІВ Горковенко, ІВ Сколотій
Проблеми економіки, 376-381, 2014
112014
Електронне документування в системі обліку податку на додану вартість
МФ Огійчук, ІВ Горковенко, ІВ Сколотій
Проблеми економіки, 376-381, 2014
112014
Облік сільськогосподарської діяльності
ВМ Жук
К.: Юр-Агро-Веста, 2007
112007
Формування прибутку в аграрних підприємствах і його облік
МФ Огійчук
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць.–Х.: Вид-во Хар РІ …, 2002
102002
Finansovyy ta upravlins' kyy oblik za natsional'nymy standartamy [Financial and management accounting by national standards]
MF Ohiychuk, VY Plaksiyenko, MI Belenkova
Alerta, Kyiv, Ukraine, 2011
92011
Аудит. Навчальний посібник. 4-е вид., перероб. і допов
МФ Огійчук, ІІ Рагуліна, ІТ Новіков
Київ: Алерта, 2020
82020
Audyt: orhanizatsiia i metodyka [Audit: organization and methods]
MF Ohiychuk, IT Novikov, II Ragulin
Kyiv: Alerta, 2010
82010
Амортизаційна політика в сільському господарстві
М Огійчук, В Коваленко, Л Кучеренко
Економіка України, 49-52, 2003
82003
Сутність систем і форм бухгалтерського обліку і їх розвиток у сільськогосподарських підприємствах України
МФ Огійчук
Світ бухгалтерського обліку, 11-29, 1998
81998
Сутність системи і форм бухгалтерського обліку і їх розвиток у сільськогосподарському підприємстві України
МФ Огійчук
Світ бухг. обліку, 8, 1998
81998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20