Легеза Євген Олександрович - Leheza Yevhen. https://orcid.org/0000-0001-9134-8499
Легеза Євген Олександрович - Leheza Yevhen. https://orcid.org/0000-0001-9134-8499
Університет митної справи та фінансів
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепція публічних послуг: адміністративно-правовий аспект
ЄО Легеза
Запоріжжя: ЗНУ 511, 2017
202017
Адміністративні послуги, що надаються міліцією громадської безпеки
ЄО Легеза
Дніпропетровськ, 2011
202011
Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова: монографія
ЄО Легеза
Херсон: Видавничий дім «Гельветика, 2016
172016
Поняття процедури надання адміністративних послуг міліцією громадської безпеки
ЄО Легеза
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2011
122011
Щодо визначення адміністративних послуг в Україні
ЄО Легеза
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2010
122010
Удосконалення управління прибутком на підприємстві
НС Бондаренко, ЮВ Тюленева
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
102017
Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративних послуг, що надаються органами влади, та його впровадження в діяльність міліції України
ЄО Легеза
Режим доступу: http://radnuk. info/home/24281-2013-05-29-18-09-07. html, 2011
92011
Порядок надання адміністративних послуг міліцією громадської безпеки у сфері обігу зброї
ЄО Легеза
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 66-70, 2010
82010
Діяльність суб’єктів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг: проблемні питання та шляхи їх вирішення
ЄО Легеза
ScienceRise. Juridical Science, 8-15, 2018
62018
STRUCTURAL AND LEGAL ANALYSIS OF SCIENTIFIC ACTIVITY REGULATION IN DEVELOPED COUNTRIES
OD Yevgeny Leheza, Maryna Savielieva
Baltic Journal of Economic Studies 4 (No. 3), P. 147-158, 2018
42018
Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію»
ТП Мінка, ВА Глуховеря, РВ Миронюк, ОГ Комісаров, ВВ Шаблистий, ...
ДДУВС, 2017
42017
Процедура надання публічних послуг суб’єктами публічної адміністрації
Є Легеза
Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира …, 2017
42017
Зміст публічних послуг в Україні
ЄО Легеза
Юридичний науковий електронний журнал, 68-70, 2016
4*2016
Контроль та нагляд за додержанням законодавства з надання адміністративних послуг суб’єктами публічної адміністрації
ДО Власенко
Часопис Київського університету права, 109-114, 2015
42015
Ensuring Human Rights in Ukraine: Problematic Issues and Ways of their Solution in the Social and Legal Sphere.
Y Leheza, T Filipenko, O Sokolenko, V Darahan, O Kucherenko
Cuestiones Políticas 37 (64), 2020
32020
Адміністративно-правове регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг
Д Власенко
Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира …, 2017
32017
Основні теоретичні положення концепції публічних послуг в Україні
Є Легеза
Підприємництво, господарство і право, 81-85, 2016
32016
Зарубіжний досвід надання публічних послуг та шляхи імплементації у законодавство України
ЄО Легеза
Порівняльно-аналітичне право, 209-212, 2016
32016
Оцінювання якості надання публічних послуг в Україні
ЄО Легеза
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 91-97, 2016
32016
Особливості адміністративного регламенту щодо надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації
ЄО Легеза
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20