Легеза Євген Олександрович - Leheza Yevhen. https://orcid.org/0000-0001-9134-8499
Легеза Євген Олександрович - Leheza Yevhen. https://orcid.org/0000-0001-9134-8499
Університет митної справи та фінансів
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Адміністративні послуги, що надаються міліцією громадської безпеки
ЄО Легеза
Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ, 2011
102011
Поняття процедури надання адміністративних послуг міліцією громадської безпеки
ЄО Легеза
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2011
102011
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг
ДО Власенко
–Запоріжжя, 2017.–22 с, 0
9
Щодо визначення адміністративних послуг в Україні
ЄО Легеза
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2010
82010
Концепція публічних послуг: адміністративноправовий аспект: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 07
ЄО Легеза
Запоріжжя: ЗНУ 511, 2017
72017
Адміністративні послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
МО Колесников
за спец.: 12.00. 07/МО Колесников.–Запоріжжя: ЗНУ, 2016.–221 с, 2016
72016
Порівняльнооправова характеристикаадміністративних стягнень за жорстоке поводження з тваринами (за законодавством України та окремих країн СНД)
НС Бондаренко
Юридична наука, 74-79, 2012
52012
Адміністративні послуги у сфері соціального захисту населення
АВ Міськевич
Режим доступу: http://phd. znu. edu. ua/reader/index. php, 0
5
Адміністративна відповідальність за порушення виборчих прав громадян України: окремі проблемні питання
К Афанасьєв
Вибори та демократія, 9, 2006
42006
Адміністративно-правовий аспект процедури надання адміністративних послуг
ІА Гончарова
Запоріжжя, 2017. 215 c, 2017
32017
Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова: монографія
ЄО Легеза
Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика, 2016
32016
Адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: проблеми нормативно-правового регулювання
НС Бондаренко, С ОБРАЩЕНИЕ
Запорізького національного університету, 115, 2012
32012
Порядок надання адміністративних послуг міліцією громадської безпеки у сфері обігу зброї
ЄО Легеза
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 66-70, 2010
32010
Адміністративно-правове забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних спорів
НВ Боженко
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2018
22018
Otsiniuvannia yakosti nadannia publichnykh posluh v Ukraini [Assessment of the quality of public services in Ukraine]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu
YO Leheza
Bulletin of the Zaporizhzhya National University 1, 91-97, 2016
22016
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ТА ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ FOREIGN EXPERIENCE AND PUBLIC SERVICES THROUGH THE IMPLEMENTATION IN LEGISLATION UKRAINE
ЄО Легеза
Порівняльноаналітичне право, 209-212, 2016
22016
Зміст публічних послуг в Україні
ЄО Легеза
Юридичний науковий електронний журнал, 68-70, 2016
2*2016
Ставлення населення до проблеми запобігання жорстокому поводженню з тваринами (за результатами соціологічного дослідження)
НС Бондаренко
Право і суспільство, 123-126, 2015
22015
Особливості адміністративного регламенту щодо надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації
ЄО Легеза
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
22013
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
ЄО Легеза
Режим доступу: http://radnuk. info/home/24281-2013-05-29-18-09-07. html, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20