Легеза Євген Олександрович - Leheza Yevhen. https://orcid.org/0000-0001-9134-8499
Легеза Євген Олександрович - Leheza Yevhen. https://orcid.org/0000-0001-9134-8499
Університет митної справи та фінансів
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепція публічних послуг: адміністративно-правовий аспект: дис.... док. юрид. наук: 12.00. 07
ЄО Легеза
Запоріжжя: ЗНУ 511, 2017
152017
Адміністративні послуги, що надаються міліцією громадської безпеки
ЄО Легеза
Дніпропетровськ, 2011
152011
Щодо визначення адміністративних послуг в Україні
ЄО Легеза
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2010
122010
Поняття процедури надання адміністративних послуг міліцією громадської безпеки
ЄО Легеза
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2011
102011
Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова: монографія
ЄО Легеза
Херсон: Видавничий дім «Гельветика, 2016
62016
Порядок надання адміністративних послуг міліцією громадської безпеки у сфері обігу зброї
ЄО Легеза
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 66-70, 2010
62010
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Є Легеза
Режим доступу: http://radnuk. info/home/24281-2013-05-29-18-09-07. html, 2011
42011
Процедура надання публічних послуг суб’єктами публічної адміністрації
Є Легеза
Наукові записки [Кіровоградського державного університету імені Володимира …, 2017
32017
Зміст публічних послуг в Україні
ЄО Легеза
Юридичний науковий електронний журнал, 68-70, 2016
3*2016
Діяльність органів внутрішніх справ щодо надання адміністративних послуг у сфері обігу зброї
ЄО Легеза, ЮЄ Белінський
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2012
32012
STRUCTURAL AND LEGAL ANALYSIS OF SCIENTIFIC ACTIVITY REGULATION IN DEVELOPED COUNTRIES
OD Yevgeny Leheza, Maryna Savielieva
Baltic Journal of Economic Studies 4 (No. 3), P. 147-158, 2018
22018
Діяльність суб’єктів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг: проблемні питання та шляхи їх вирішення
ЄО Легеза
ScienceRise. Juridical Science, 8-15, 2018
22018
Удосконалення управління прибутком на підприємстві
НС Бондаренко, ЮВ Тюленева
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
22017
Основні теоретичні положення концепції публічних послуг в Україні
Є Легеза
Підприємництво, господарство і право, 81-85, 2016
22016
Провадження з надання публічних послуг органами виконавчої влади
ЄО Легеза
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
22016
Зарубіжний досвід надання публічних послуг та шляхи імплементації у законодавство України
ЄО Легеза
Порівняльно-аналітичне право, 209-212, 2016
22016
Особливості адміністративного регламенту щодо надання адміністративних послуг органами публічної адміністрації
ЄО Легеза
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
22013
Характеристика адміністративних послуг, що надаються міліцією громадської безпеки
ЄО Легеза
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://radnuk. info/pidrychnuku/admin …, 0
2
The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine
TH Olha Hryhorash, Maxim Korneyev, Yevgeny Leheza, Liliya Zolotukhina
Investment Management and Financial Innovations 15 (1), 132-140, 2018
12018
Досвід Литовської Республіки та Республіки Грузії щодо надання публічних послуг та шляхи їх імплементації у вітчизняне законодавство
ЄО Легеза
ScienceRise. Juridical Science, 39-44, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20