Підписатись
Оксана Голюк / Голюк О.А. / Oksana Holiuk / Holiuk O.A. / Oksana Holiyk / Оксана Тишик / Оксана Тішик
Оксана Голюк / Голюк О.А. / Oksana Holiuk / Holiuk O.A. / Oksana Holiyk / Оксана Тишик / Оксана Тішик
Доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / VSPU
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Характеристика типів розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку/Голюк ОА, Пахальчук НО
ОА Голюк
Наука и инновации в современном мире: образование, воспитание, физическое …, 2017
482017
Методичні аспекти розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку/Оксана Голюк, Наталя Пахальчук/Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects: monograph
О Голюк
Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 223-229, 2017
422017
Обґрунтування компонентів творчого потенціалу майбутнього педагога ДНЗ та школи І ступеня
О Голюк
Умань: ФОП Жовтий, 2015
382015
Развитие субъектности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми
O Demchenko, G Kit, O Holiuk, N Rodiuk
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II 507, 519, 2018
372018
Воспитание у детей чувства собственного достоинства как проекции морально гуманистических ценностей
ОА Голюк, А Гайдукевич, НА Пахальчук, НО Пахальчук, ИВ Карук, ...
Warsaw (Poland), 2018
362018
Развитие творческих способностей личности в дошкольном онтогенезе: теоретические основания и способы решения
ТВ Александрович, ОА Голюк, ГГ Кит, ГГ Кіт
Херсон, 2018
332018
Організаційно-педагогічні умови набуття майбутніми вихователями ДНЗ фахових компетентностей для роботи в інклюзивному середовищі/ОА Голюк/Освіта дітей з особливими потребами …
ОА Голюк
Зб. тез. доп./Редкол.: ВВ Засенко, АА Колупаєва, НІ Лазаренко, ЗП Ленів …, 2016
322016
Ціннісні орієнтації батьків як основа забезпечення гармонійного буття дитини у сім’ї
О Голюк
322015
Особливості підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті реформування вищої освіти України
О Голюк
Вінниця: Нілан ЛТД, 2015
302015
Criteria and indicators of formation of humanistic and value attitude of primary schoolchildren towards themselves
O Holiuk, N Pakhalchuk, N Rodiuk, O Demchenko, G Kit
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2020
272020
Problems of physical activity in vocational training of future teachers
NO Pakhalchuk, OA Holyuk
Physical education of students 22 (1), 45-50, 2018
272018
Pedagogical conditions for creativity development in mathematically gifted elementary students
O Holiuk, O Demchenko, G Kit, N Rodiuk
Problem space of modern society: philosophicalcommunicative and pedagogical …, 2019
242019
Организация воспитателем ДОУ педагогической поддержки семьи через социальные сети
О Голюк
Брест: БрГУ, 2015
242015
Шляхи ефективного формування діалогічного мовлення учнів на уроках навчання грамоти
НЮ Родюк, ОА Голюк
ДЗ" ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2019
232019
Нестандартні задачі як засіб розвитку логічного мислення молодших школярів
ОА Голюк, НО Пахальчук
Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in …, 2019
232019
Критерии и показатели готовности будущих воспитателей ДОУ к взаимодействию с семьей
ОА Голюк, РШ ГОЛЮК
Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития …, 2016
232016
Деловые игры в квазипрофессиональной подготовке будущих педагогов к развитию одаренности детей
O Demchenko, G Kit, O Holiuk, N Rodiuk, N Pakhalchuk, O Hryhorovych
Proceedings of the International Scientific Conference 1, 159, 2019
222019
Використання комунікаційного потенціалу Інтернет у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів ДНЗ
ОА Голюк
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016
222016
Уровни развития диалогической культуры будущих воспитателей ДОУ и учителей начальной школы в процессе профессиональной подготовки
ОА Голюк
Современные подходы к профессиональной подготовке педагога.–Мозырь: УО МГПУ …, 2015
222015
Теоретико-методологічні засади формування діалогічної культури в майбутніх вчителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін
ОА Голюк
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 0
21
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20