Tkachenko Maryna, Ткаченко Марина Олексіївна, Ткаченко Марина Алексеевна (ORCID:0000-0003-2605-2653)
Tkachenko Maryna, Ткаченко Марина Олексіївна, Ткаченко Марина Алексеевна (ORCID:0000-0003-2605-2653)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним потенціалом енергозбереження промислового підприємства
МО Ткаченко
Міжнародний науковий журнал "Механізм регулювання економіки" 2 (3), 162-167, 2009
22*2009
Методичний підхід до визначення впливу інноваційної активності на фінансово-економічний стан підприємства
МО Ткаченко
Науково – технічний збірник «Комунальне господарство МІСТ», 98-104, 2014
92014
Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства
СА Мехович, МО Ткаченко
ВД" ІНЖЕК", 2014
32014
Теоретико-методичний підхід до проведення реструктуризації системи управління процесом інноваційного розвитку промислового підприємства
МО Ткаченко
ВД" ІНЖЕК", 2014
32014
Управління інноваційними процесами: формування методичного підходу до подолання бар'єрів розвитку
ОВ Манойленко, ЄМ Строков, МО Ткаченко
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : кол …, 2013
32013
Процес управління процесами інноваційного розвитку промислового підприємства
МО Ткаченко
Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія 1, 188-199, 2012
32012
Стратегічне управління інноваційним розвитком промислового підприємства
СА Мехович, МО Ткаченко
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Економіка та …, 2011
32011
Управління інноваційним розвитком промислового підприємства на основі реструктуризації
МО Ткаченко
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015
22015
Управління інноваційним потенціалом промислового підприємства в процесі підвищення енергоефективності виробництва
СА Мехович, МО Ткаченко
Міжнародний науковий журнал "Механізм регулювання економіки" 2 (3), 194-199, 2010
22010
Моніторинг та оцінка господарської діяльності для забезпечення економічної безпеки підприємств ресторанного бізнесу
ВО Єршова, Н.Ю., Ткаченко, М.О., Гаркуша
Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics»,, 66-71, 2018
1*2018
Формування методичного підходу щодо прогнозування результатів реструктуризації системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства
МО Ткаченко
Бізнес-інформ, 86-92, 2016
12016
Підходи до класифікації інноваційних процесів промислового підприємства
МО Ткаченко
ВД" ІНЖЕК", 2014
12014
Методичний підхід до формування системи моніторингу інноваційної активності промислового підприємства
МО Ткаченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 47-52, 2014
12014
Дослідження підходів до визначення сутності категорії «інновація»
МО Ткаченко
Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія 2, ТОВ …, 2013
12013
Організаційно-економічний механізм управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства
МО Ткаченко, СА Мехович
Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної …, 2012
1*2012
Оцінка потенціалу інноваційного розвитку на кожному етапі його функціонування
МО Ткаченко
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії …, 2012
12012
Проривні інновації як безальтернативний варіант інноваційного розвитку підприємств машинобудівної галузі в післякризовий період
МО Ткаченко
Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції …, 2010
12010
Інноваційний розвиток підприємств машинобудівної галузі в післякризовий період
МО Ткаченко, Мехович, С.А
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний …, 2010
1*2010
Дослідження та оптимізація економічних процесів в готельно-ресторанному бізнесі
ТС Шовкопляс, ТА Жадан, ЮВ Жадан, РФ Смоловик, ОІ Линник, ...
ФЛП Томенко ЮІ, 2019
2019
Компетентнісний підхід як основа кадрового забезпечення стратегічного управлінського обліку на підприємстві
МІ Бондар, НЮ Єршова, МО Ткаченко
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20