Стеблянко Ірина Олегівна
Стеблянко Ірина Олегівна
ДНУ ім. О.Гончара, факультет міжнародної економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене fme.dnulive.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Євроінтеграційні прагнення України: проблеми та (соціальні) перспективи
ІО Стеблянко
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Світове господарство і …, 2014
152014
Державна інвестиційна підтримка регіонального розвитку національної економіки
ІО Стеблянко
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 165-170, 2016
52016
Соціалізація економіки як наукове поняття генезису світової теорії добробуту
ІО Стеблянко
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 155-159, 2013
52013
Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання комплексу соціалізації національної економіки
ІО Стеблянко
Дис. на здобуття наукового ступеню канд. екон. наук/ІО Стеблянко …, 2008
52008
Механізми структурної політики держави на основі бюджетних витрат на економічну діяльність
ІО Стеблянко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
42016
Зовнішня торгівля України з Європейським Союзом: стан, структура, перспективи
ІО Стеблянко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і …, 2016
32016
Механізми структурного розвитку національної економіки та діалектика їх взаємозв’язку
ІО Стеблянко
Бизнес Информ, 2016
32016
Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв'язку
ТД Косова, ІО Стеблянко
Економіка та держава, 9-12, 2016
3*2016
Структура капіталу підприємства в умовах економічної кризи
МІ Яременко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2014
3*2014
Динамізація та структуризація прямих іноземних інвестицій у національній економіці
ІО Стеблянко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
22016
Географія зовнішньої торгівлі України та її вплив на структурний розвиток національної економіки
ІО Стеблянко
Причорноморські економічні студії, 107-112, 2016
22016
Програмно-цільове управління в системі стійкого розвитку національної економіки
ІО Стеблянко
Інвестиції: практика та досвід, 38-42, 2015
22015
Валовий внутрішній продукт України: просторова та структурна динаміка
ІО Стеблянко
Економіка та держава, 51-54, 2015
22015
Інноваційно-інвестиційні механізми регулювання економічної безпеки держави
IO Steblianko, VI Doroshkevych
European Journal of Management Issues 25 (3-4), 154-161, 2017
12017
Матриця трансформації структурного типу регіональної економічної політики
ІО Стеблянко
Young 38 (11), 2016
12016
Державна підтримка пріоритетних об'єктів національної економіки: споживання та розвиток
ІО Стеблянко
Економіка. Фінанси. Право, 28-31, 2016
12016
Податково-бюджетне вирівнювання регіонів у системі структурного розвитку національної економіки
ІО Стеблянко, ЕВ Косова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 35-38, 2016
12016
Інвестиційне забезпечення структурного розвитку національної економіки
І Стеблянко
Схід, 26-32, 2016
12016
Шляхи активізації інноваційних механізмів розвитку національної економіки
ІО Стеблянко
Інноваційна економіка: матер. II Міжнар. наук.-практ. конф.(7–8 жовт. 2016 р …, 2016
12016
Розвиток галузей національної економіки: аспект податкової реформи
ІО Стеблянко
Ефективна економіка, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20