Маріна Олена Сергіївна (Марина Елена Сергеевна) (Olena Marina)
Маріна Олена Сергіївна (Марина Елена Сергеевна) (Olena Marina)
Kyiv National Linguistic University
Підтверджена електронна адреса в knlu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект
ОС Маріна
Київ. нац. лінгв. ун-т., 2004
372004
Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу): монографія
ОС Маріна
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2015
202015
Парадоксальність у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний вимір: дис.... д-ра філол. наук: 10.02. 04
ОС Маріна
Київ, 2016
82016
Когнітивно-комунікативна характеристика англомовного поетичного дискурсу ХХ–ХХІ століть
ОС Маріна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2015
52015
Мовленнєва маніпуляція в американському політичному дискурсі
ОВ Маріна
Лінгвістичні дослідження, 116-120, 2014
42014
Формування міжособистісних відносин студентів-першокурсників у навчально-виховному процесі педагогічного університету
ОВ Маріна
Х., 2009, 2010
42010
Парадоксальні смакові образи у світлі інтерсеміотичних трансформацій (на матеріалі поезій С. Крейна й К. Сміта та їх аудіовізуальних версій)
ОС Маріна
Вісник КНЛУ. Серія «Філологія 15 (1), 109-119, 2012
32012
Сучасний англомовний поетичний дискурс: мультимодальний формат
ОС Маріна
Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер.: Германістика та міжкультурна …, 2019
22019
Сучасний англомовний дигітальний художній дискурс: Орієнтири лінгвістичних досліджень
ОС Маріна
«Південний архів»(Збірник наукових праць. Філологічні науки), 2017
22017
Парадоксальна образність і неможливі світи в сучасному англомовному поетичному дискурсі
ОС Маріна
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
22015
Парадоксалізація сучасного англомовного поетичного дискурсу
ОС Маріна
Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича «Германська …, 2015
12015
Конфлікти і шляхи їх попередження у колективі академічної групи студентів-першокурсників
ОВ Маріна
Науковий вісник Донбасу, 2014
12014
Поетичні форми як мультимодальні конструкти: на межі різновидів категоризації
О Маріна
URL: https://rgf. vnu. edu. ua/index. php/rgf/article/view/85 (дата …, 0
1
DISCOURSE CATEGORIES: A CASE FOR ENGLISH RESTORATION DRAMA
О Маріна
Записки з романо-германської філології, 2021
2021
ДИГІТАЛЬНА ПОЕЗІЯ: МОБІЛЬНІСТЬ І «ЗАСТИГЛІСТЬ» МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО СМИСЛОТВОРЕННЯ
ОС Маріна
The 10th International scientific and practical conference “Modern science …, 2020
2020
CONTEMPORARY ENGLISH POETIC DISCOURSE: A MULTIMODAL FORMAT
ОС Маріна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2019
2019
АНГЛІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ДИСКУРС КІНЦЯ СІМНАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД
ОВ Маріна
Лінгвістичні дослідження, 188-195, 2019
2019
Стратегії і тактики вираження заклику в американському політичному дискурсі
ОВ Маріна, ЕВ Марина
Міжнародний центр наукових досліджень (МЦНД), 2018
2018
Cognitive and semiotic dimensions of paradoxicality in contemporary American poetic discourse
ОС Маріна
Lege Artis. Language yesterday, today, tomorrow/Univerzita sv. Cyrila a …, 2018
2018
АДАПТАцІя СТуДеНТІВ ПеРШОКуРСНиКІВ ЗАКлАДу ВиЩОЇ ОСВІТи
Т Алексєєва, О Венгер, В Гамов, О Гречишкіна, Г Левківська, ...
ПеДАГОГІчНА ТА ВІКОВА ПСихОлОГІя, 149, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20