Nataliia Levchyk - Nataliya Levchyk - Левчик Наталія Стефанівна
Nataliia Levchyk - Nataliya Levchyk - Левчик Наталія Стефанівна
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University - Тернопільський національний
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов'язків у США та Великій Британії
НС Левчик
ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2011
152011
Linguocultural Approach in Foreign Language Teaching
OV Ladyka, NS Levchyk
Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. 6, 6, 2018
22018
ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО БАТЬКІВСТВА В СИСТЕМУ ОСВІТИ УКРАЇНИ
НС Левчик
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: збірник …, 2010
12010
Батьківство в контексті сімейної політики у США та Великій Британії
Н Левчик
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2008
12008
Проблема створення недискримінаційного безпечного освітнього середовища в Новій українській школі
ВП Кравець, НС Левчик
CPN Publishing Group, 2021
2021
СТВОРЕННЯ НЕДИСКРИМІНАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД
І ШУЛЬГА, Н ЛЕВЧИК, О КІКІНЕЖДІ
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2020
2020
Phraseological units of terminological character in english popular science texts in economics
OV Ladyka, NS Levchyk
2019
Preparing Schoolchildren for Family Life in Europe: Theory and Practice
V Kravets
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
ПІДГОТОВКА ШКОЛЯРІВ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
V KRAVETS
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2019
2019
СИСТЕМА ШКІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАЦТВА ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА ТА МАТЕРИНСТВА У США ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Н Левчик
Гендерна парадигма освітнього простору, 95-101, 2017
2017
Прокреативна підготовка учнівської молоді у англомовних країнах: ґендерний ракурс
Н Левчик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
Організація навчального процесу з оволодіння англомовною компетентністю в письмі студентами першого курсу
Н Левчик
Тернопіль, Астон, 2016
2016
Формування англомовної компетентності в письмі у студентів першого курсу–майбутніх учителів англійської мови
НС Левчик
Педагогічний альманах, 148-154, 2016
2016
Формирование англоязычной аудитивной компетентности первокурсников-будущих учителей английского языка
НС Левчик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Пропедевтична робота щодо запобігання насилля над дітьми у системі підготовки учнівської молоді до відповідального батьківства: досвід США та Великої Британії
Н Левчик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Еволюція системи освітньої підготовки молоді до батьківства у США та Великій Британії
НС Левчик
Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Эволюция системы образовательной подготовки молодёжи к родительству в США и Великобритании
НС Левчик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2012
ПІДГОТОВКА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО БАТЬКІВСТВА В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
НС ЛЕВЧИК
ББК 71. я54+ 63.3 (4УКР) я54+ 73. я54+ 78. я54+ 74.0 я54 В 36, 213, 2009
2009
Зміст і структура шкільних програм з підготовки молоді до батьківства у великій Британії
Н Левчик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
2008
Становлення батьківства у Великій Британії та США: історичний аспект
Н Левчик
Гуманітарний вісник Держ. вищого навч. закладу “Переяслав_Хмельницький …, 2002
2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20