Марія Олійник; Mariya Oiynyk
Марія Олійник; Mariya Oiynyk
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи
МІ Олійник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
82016
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи
М Олійник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
82016
Історія дошкілля Буковини: Навчально-методичний посібник/Марія Олійник, Ярина Квасецька
МІ Олійник
Чернівці: Зелена Буковина, 2012
62012
Полікультурне виховання як процес формування етнічної ідентичності та толерантності у дітей дошкільного віку
МІ Олійник
Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка., 35-39, 2010
52010
Загальна практика-сімейна медицина: концепція освіти в Європі
ЛФ Матюха, НГ Гойда, МВ Олійник
Сімейна медицина, 2009
52009
Соціально-педагогічна реабілітація дітей в спеціальних дошкільних закладах освіти засобами творчої гри: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки
МІ Тютюнник
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника., 1999
51999
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи
ОМ Іванівна
Чернівці: Родовід, 2015
4*2015
Сутнісна характеристика готовності майбутнього фахівця дошкільної освіти до професійної мобільності
МІ Олійник, ОА Брухальська
Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2013
42013
Досвід професійної підготовки педагогів дитячих садків в освітніх закладах Румунії
М Олійник
Педагогічний дискурс: зб. наукових праць., 262-265, 2012
42012
Теоретичні основи моделювання процесів професійної підготовки вихователів ДНЗ у контексті нових підходів до освіти
М Олійник
Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка., 108-113, 2011
42011
Актуальні аспекти реформи дошкільної освіти в Румунії (2000-2008рр.) та її вплив на підготовку вихователів дитячих установ
М Олійник
Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки», 212-219, 2012
32012
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (часть 2)
ВЮ Приходько, МВ Олійник
Мистецтво лікування, 2011
32011
До питання про інтерактивні технології навчання у підготовці фахівців дошкільної освіти
ОВ Двіжона, МІ Олійник
Вища освіта України 1 (№ 3 (додаток 1), темат. вип. : Педагогік), 384–392, 2012
22012
Особливості формування професійно-пізнавальних інтересів у майбутніх вихователів дошкільних установ
М Олійник
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць …, 2011
22011
Історко-педагогічний аналіз етапів становлення системи підготовки педагогічних кадрів в країнах Східної Європи (Польщі і Румунії)
М Олійник
Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и …, 2015
12015
Умови формування професійно-педагогічної мобільності у майбутніх фахівців дошкільної освіти
М Олійник, О Брухальська
Освіта на Луганщині: науково-методичний журнал/Луган. ін-т післядиплом …, 2013
12013
Етнокультурна варіативність соціалізації особистості: теоретичний аспект
ДІ Струннікова, МІ Олійник
Івано-Франківськ, 2011
12011
РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
М Іванчук, М Олійник
Педагогічна освіта: теорія і практика 2 (26), 254-259, 2019
2019
Кардиоваскулярный риск и состояние органов-мишеней у больных разного возраста с артериальной гипертензией при высоко-и низконормальных уровнях тиреотропного гормона
ЛА Стаднюк, ОА Кононенко, МВ Олійник, ОВ Давидович, ІР Мікропуло
Семейная медицина, 71-75, 2019
2019
Використання ігрового методу в навчанні інтернів з фаху «Внутрішні хвороби» на кафедрі терапії і геріатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені ПЛ Шупика
ОВ Давидович, МВ Олійник, ВО Лихацька, НЯ Давидович, ВВ Ясенівка, ...
Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20