Подписаться
Павлик Наталія Василівна
Павлик Наталія Василівна
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці
НВ Павлик
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
212017
Ціннісна детермінація морального становлення особистості в юнацькому віці
НВ Павлик
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2006
212006
Психодиагностика и гармонизация характера личности в юношеском возрасте: уч.-метод. пособие/Наталия Павлык
НВ Павлык
К.: Логос, 2013
132013
Духовная личностная направленность как фактор гармонизации характера в юношеском возрасте
НВ Павлык
Национальный психологический журнал, 88-95, 2015
122015
Психодіагностика особливостей характеру майбутнього педагога
НВ Павлик
Логос, 2013
122013
Психологічні аспекти змін в структурі особистості під впливом екстремальних умов діяльності
НВ Павлик
Вісник Національного технічного університету України (КПІ)/Філософія …, 2005
102005
Психологічна адаптація особистості в екстремальних умовах військової діяльності
НВ Павлик
Вісник Національного технічного університету України (КПІ)/Філософія …, 2005
72005
Духовно-моральні основи гармонізації характеру в юнацькому віці: монографія
НВ Павлик
К.: Логос, 2015
62015
ПРОФІЛАКТИКА І ГІГІЄНА ОСОБИ‐СТОСТІ У ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ
ВВ Рибалка, ЕО Помиткін, ОМ Ігнатович, НВ Павлик, ОВ Іванова, ...
52020
Психодіагностичні методики дослідження особистісної спрямованості та ступеня гармонійності характеру в юнацькому віці
НВ Павлик
Практична психологія та соціальна робота 11 (188), 43-52, 2014
52014
Гармонізація характеру старшокласників: спецкурс
НВ Павлик
НВ Павлик, 2014
52014
Концептуальна модель та методика дослідження характеру обдарованої особистості в юнацькому віці
НВ Павлик
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика 2 (8), 279-291, 2012
52012
Психологічна готовність особистості сучасного вчителя до творчої професійної діяльності в умовах нової української школи
N Pavlyk
Психологія і особистість, 200-227, 2021
42021
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я, ЯК ПЕРЕДУМОВА КОНСТРУКТИВНОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА
Н Павлик
Психологічне здоров'я, 83-109, 2020
42020
Духовність як чинник характерологічного розвитку в юнацькому віці
НВ Павлик
Psychological Prospects Journal, 250-263, 2014
42014
Навчально-психологічний спецкурс гармонізації характеру обдарованих старшокласників
Н Павлик
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика, 60-71, 2013
42013
Динаміка ціннісних орієнтацій у процесі особистісного становлення в юнацькому віці
НВ Павлик
Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць …, 2003
42003
Психологічний супровід особистісного розвитку дорослих: подолання професійних криз та характерологічних дисгармоній
ОГ Коваленко, НВ Павлик, ЗЛ Становських, МВ Бастун
Національна академія наук України Інститут педагогічної освіти і освіти …, 2019
32019
Психодіагностика характеру особистості в умовах професійної депривації
НВ Павлик
Ринок праці та зайнятість населення, 45-48, 2012
32012
Нова українська школа–нові вимоги до сучасного педагога
НВ Павлик
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, 2020
22020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20