Павлик Наталія Василівна
Павлик Наталія Василівна
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ціннісна детермінація морального становлення особистості в юнацькому віці
НВ Павлик
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих, 2006
162006
Психодіагностика особливостей характеру майбутнього педагога
НВ Павлик
Логос, 2013
122013
Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці
НВ Павлик
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2017
112017
Психологічні аспекти змін в структурі особистості під впливом екстремальних умов діяльності
НВ Павлик
Вісник Національного технічного університету України (КПІ)/Філософія …, 2005
72005
Духовно-моральні основи гармонізації характеру в юнацькому віці: монографія
НВ Павлик
К.: Логос, 2015
52015
Гармонізація характеру старшокласників: спецкурс
НВ Павлик
НВ Павлик, 2014
42014
Навчально-психологічний спецкурс:«Гармонізація характеру особистості в юнацькому віці»
НВ Павлик
Логос, 2013
42013
Концептуальна модель та методика дослідження характеру обдарованої особистості в юнацькому віці
НВ Павлик
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика 2 (8), 279-291, 2012
42012
Духовність як чинник характерологічного розвитку в юнацькому віці
НВ Павлик
Psychological Prospects Journal, 250-263, 2014
32014
Психодіагностичні методики дослідження особистісної спрямованості та ступеня гармонійності характеру в юнацькому віці
НВ Павлик
Практична психологія та соціальна робота 11 (188), 43-52, 2014
32014
Психологічна адаптація особистості в екстремальних умовах військової діяльності
НВ Павлик
Вісник Національного технічного університету України (КПІ)/Філософія …, 2005
32005
Динаміка ціннісних орієнтацій в процесі особистісного становлення в юнацькому віці
НВ Павлик
Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць …, 2003
32003
ПРОФІЛАКТИКА І ГІГІЄНА ОСОБИ-СТОСТІ У ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ
ВВ Рибалка, ЕО Помиткін, ОМ Ігнатович, НВ Павлик, ОВ Іванова, ...
22020
Духовно-нравственные основы гармонизации характера молодежи с позиции христианской антропологии
НВ Павлик
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук 1 (60), 216-220, 2014
22014
Психодіагностика характеру особистості в умовах професійної депривації
НВ Павлик
Ринок праці та зайнятість населення, 45-48, 2012
22012
Гармонізація психологічного здоров’я особистості в умовах психічного напруження в суспільстві, пов’язаного з пандемією
НВ Павлик
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, 2020
12020
Гармонізація характеру сучасної учнівської молоді як передумова духовно-морального розвитку особистості
НВ Павлик
Наука і суспільство 7, 11-17, 2016
12016
Різновиди фатичних мовленнєвих актів (на матеріалі англійської та української мов)
Н Павлик
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
12015
Гармонизация духовно-нравственного компонента характера личности в юношеском возрасте
НВ Павлик
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук 3 (62), 337-342, 2014
12014
Форми й напрями духовно-моральної самоактуалізації як чинники гармонізації характеру особистості в юнацькому віці
НВ Павлик
Практична психологія та соціальна робота 6 (183), 1-4, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20