Павлик Наталія Василівна
Павлик Наталія Василівна
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Ціннісна детермінація морального становлення особистості в юнацькому віці
НВ Павлик
Дис. на здобуття наук. ступ. канд. психол. наук, 2005
112005
Психодіагностика особливостей характеру майбутнього педагога: метод. рек.
НВ Павлик
К.: Логос, 2013
52013
Духовно-моральні основи гармонізації характеру в юнацькому віці: монографія
НВ Павлик
К.: Логос, 2015
42015
Концептуальна модель та методика дослідження характеру обдарованої особистості в юнацькому віці
Н Павлик
К.: Інститут обдарованої дитини, 279-291, 2012
22012
Комунікативна та структурно-семантична організація фатичних мовленнєвих актів в англійській та українській мовах (на матеріалі драматичних творів кінця ХІХ–початку ХХ століть)
НВ Павлик
ступ. канд. філол. наук. Київ: НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці
НВ Павлик
Видавництво “Логос”, 2015
12015
Духовність як чинник характерологічного розвитку в юнацькому віці
НВ Павлик
Psychological Prospects Journal, 250-263, 2014
12014
Психологічні закономірності гармонізації характеру обдарованої особистості в юнацькому віці
Н Павлик
Навчання і виховання обдарованої дитини, 88-100, 2014
12014
Гармонійність характеру майбутнього педагога мистецько-творчого профілю
Н Павлик
Вісник інститут розвитку дитини, 141-148, 2013
12013
ПСИХОДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНО-ЗНА ЧУЩИХ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ДО ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НВ Павлик
Редакційна колегія, 209, 2009
12009
ПЕРЕПИТУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД АДРЕСАНТНО-СПРЯМОВАНИХ ФАТИЧНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ПІДТРИМКИ КОНТАКТУ АДРЕСАТА
Н Павлик, А Зернецька
Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] IІI Міжнародної науково …, 2019
2019
ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ І ТЛУМАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
СУ Гончаренко, ІА Зязюна, ГС Костюка, ОМ Леонтьєва, ...
A MODERN VECTORS OF DEVELOPMENT, 148, 2018
2018
Психологічний супровід гармонійного особистісного розвитку студентів ВНЗ гуманітарного та технічного профілю
НВ Павлик
Національний авіаційний університет, 2018
2018
Психологічні особливості розвитку духовних якостей характеру особистості у навчально-виховному процесі
НВ Павлик, НІ Волошко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, 2016
2016
Лінгвальні засоби створення експресивності в епістолярному дискурсі
Н Павлик
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
2015
Психологический тренинг гармонизации интеллектуально-креативного компонента характера в юношеском возрасте
НВ Павлик
Вестник Евразийского национального университета им. ЛН Гумилева. Серия …, 2014
2014
Розвиток вольових рис характеру в обдарованих старшокласників
НМ Павлик
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 39-44, 2014
2014
Психологічні особливості гармонійності характеру майбутнього педагога
Н Павлик
Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія …, 2014
2014
Сутність і методи духовно-моральної самоактуалізації майбутнього педагога
НВ Павлик
Логос, 2013
2013
Тенденції характерологічного розвитку обдарованих старшокласників у період подолання вікової кризи
Н Павлик
Навчання і виховання обдарованої дитини, 256-266, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20