Аліна Владиславівна Мурзановська, Алина Владиславовна Мурзановская
Аліна Владиславівна Мурзановська, Алина Владиславовна Мурзановская
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінально-процесуальна відповідальність за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
АВ Мурзановська, АВ Мурзановськая
142017
Теоретичні та практичні проблеми забезпечення ефективності досудового провадження
ВВ Тіщенко, ЮП Аленін, ОП Ващук, АВ Мурзановська, ОО Торбас, ...
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 17, 106-158, 2015
102015
Місце грошового стягнення в системі заходів кримінально-процесуальної відповідальності
АВ Мурзановська
Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал»., 251-254, 2015
10*2015
Про деякі аспекти кримінально-процесуальної відповідальності
АВ Мурзановська
Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць., 339-344, 2007
52007
Про деякі аспекти кримінально-процесуальної відповідальності
АВ Мурзановська
Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць.–2007.–Вип 32 …, 2007
52007
Проблеми кримінально-процесуальної відповідальності в контексті підвищення ефективності досудового провадження
А Мурзановська
Підприємництво, господарство і право, 153-157, 2016
22016
Criminal procedural responsibility in accordance with new criminal procedural code of Ukraine
AV Murzanovska
Молодий вчений, 101-104, 2015
22015
Понятие уголовно-процессуальной ответственности
АВ Мурзановская
Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл …, 2012
22012
Встановлення строку для ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження під час закінчення досудового розслідування: окремі питання правових наслідків
АВ Мурзановська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
12016
Окремі питання конституювання системи заходів кримінальнопроцесуальної відповідальності
А Мурзановська
Юридичний вісник, 205-215, 2016
12016
Проблемні аспекти теоретичного визначення видів примусу в кримінальному провадженні України
А Мурзановська
Evropsky politicky a pravni diskurz, 338-344, 2015
12015
Принуждение и его виды в механизме уголовно-процессуального регулирования
АВ Мурзановская, А. В.я
Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2014
12014
Привід як захід забезпечення кримінального провадження
АВ Мурзановська
Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 …, 2013
12013
Судове провадження
ЮП Аленін, ЮП Аленин, І Гловюк, НГ Габлей, Н Габлей, ІВ Мудрак, ...
Одеса, 2020
2020
Методологія кримінально-процесуальної науки: сучасний стан і перспективи розвитку
ЮА Аліна Мурзановська
Право України, 17-30, 2019
2019
Окремі аспекти методології наукових досліджень проблем кримінального процесу
АВ Мурзановська, АВ Мурзановская
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Державне бюро розслідувань: окремі аспекти підвищення ефективності досудового розслідування
АВ Мурзановська, АВ Мурзановская
Одеса: Юридична література, 2018
2018
Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування
СВ Ківалов, СВ Кивалов, ІВ Гловюк, ВІ Галаган, ВИ Галаган, ...
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кримінально-процесуальної відповідальності
АВ Мурзановська, АВ Мурзановская
Одеса: Юридична література, 2017
2017
НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ УХВАЛИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ: ПИТАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛIДЧОГО
II Войтович, IВ Гловюк, ТГ Iльєва, НС Карпов, СО Ковальчук, ...
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20