Ганна Панасенко
Ганна Панасенко
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз бізнес-моделі державних банків в Україні
ОО Любіч, ГП Бортніков, ГО Панасенко
Фінанси України, 7-38, 2016
142016
Модель бізнесу українських банків в залученні коштів клієнтів
ГО Панасенко, ГП Бортніков
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, 228-254, 2016
112016
Способи та інструменти формування ресурсного потенціалу банківської установи
Г Панасенко, А Резніченко
Банківська справа, 32-49, 2011
92011
Роль інституту банківського омбудсмена у підвищенні довіри клієнтів до банків
ЯВ Котляревський, ГО Панасенко
Фінанси України, 88-96, 2015
72015
Сучасні методики рейтингування банківських депозитів: теорія і практика, особливості та перспективи (частина 2)
ГО Панасенко
Механізм регулювання економіки, 149-156, 2012
52012
Довіра населення до банківської системи як чинник зміцнення ресурсного потенціалу банків
ГО Панасенко
Наукові праці НДФІ, 91-103, 2015
42015
Функціональна достатність банківського капіталу в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи
ГО Панасенко
Економіка та держава, 16-17, 2012
42012
Довгострокове рефінансування банків в умовах кризи
ГП Бортніков, ГО Панасенко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 73-78, 2015
32015
Особливості управління бізнес-процесами сучасного банку
ГО Панасенко
Сталий розвиток економіки, 293-295, 2012
12012
Конкурентоспроможність фінансової системи: базові складові, тенденції розвитку, суперечності та шляхи їх розв'язання
ГО Панасенко
Видавництво СумДУ, 2011
12011
Механізм врятування банків за рахунок його кредиторів та його прийнятність для України
БГП Панасенко Г. О.
Глобальні та національні проблеми економіки, 528-532, 2016
2016
1. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст
ПГ О.
ДННУ «Академія фінансового управління», 2016
2016
Вплив страхування вкладів клієнтів на ресурсний потенціал банків
ПГ О.
Формування ринкових відносин в Україні, 139-145, 2015
2015
Субординований борг вітчизняних банків: стан та перспективи розвитку
ПГ О.
Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні наукові погляди на економічний розвиток …, 2015
2015
Особливості створення концепції механізму формування ресурсного потенціалу банків в Україні
ПГ О.
Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми соціально-економічного …, 2015
2015
Складові елементи механізму формування ресурсного потенціалу банку
ПГ О.
Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз …, 2015
2015
Механізм формування ресурсного потенціалу банків: теоретичний аспект
ПГ О.
Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України …, 2015
2015
Синтезоване бачення поняття «ресурсний потенціал банку» в контексті розвитку економічної теорії
ПГ О.
Науковий вісник НЛТУ, 291-298, 2013
2013
Характеристика экономических отношений на финансовом рынке Украины
ПА А.
Экономика промышленности, 47-69, 2013
2013
Депозитная политика банка: модели, инструменты, основные элементы
ПЯГ А. А. Панасенко
Москва: Этносоциум, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20