Follow
Ігор Гущук /Ihor Hushchuk
Ігор Гущук /Ihor Hushchuk
Other namesIgor Vitalievich Guschuk, Ihor Hushchuk, I. Hushchuk
Національний університет "Острозька академія" / National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Деякі питання розбудови системи громадського здоров’я в Україні
ІВ Гущук
«Довкілля та здоров`я», 75-79, 2016
92016
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
МАШ І.В. Гушук, А. Є. Нижник
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія …, 2014
82014
Reform of the public healthcare system in Ukraine: problems and perspectives
I Tymeichuk, V Hushchuk
Accent Graphics Communications & Publishing, 2018
72018
Otsinka radioaktyvnoho zabrudnennia produktiv kharchuvannia roslynnoho ta tvarynnoho pokhodzhennia v pivnichnykh raionakh Rivnenskoi oblasti
VI Hushchuk, RM Sachuk, SM Katiukha, IV Hushchuk
Veterynarna biotekhnolohiia 28, 62-68, 2016
62016
Поводження з відходами та їх утилізація у Рівненській області
ДВ Лико, ІВ Гущук
Екологічний вісник, 31-32, 2010
62010
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ІВ Гущук, АІ Анчишкін, ОВ Волощук
Довкілля та здоров’я, 4-9, 2020
52020
Вивчення поширення кліщів побутового пилу як чинників виникнення кліщових алергій на об’єктах Рівненської області
РРД І.В.Гущук
Гігієна населених місць, С.12-16., 2015
52015
Оцінка ризику для здоров'я сільського населення від впливу факторів середовища життєдіяльності людини.
ДВ Лико, ІВ Гущук
РДГУ, 2010
52010
Проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізації в Рівненській області
ДВ Лико, ІВ Гущук
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 34-39, 2008
52008
Особливості забруднення атмосферного повітря непромислового міста: ризик для населення
АМ Сердюк, ІВ Гущук, ІО Черниченко, ОМ Литвиченко
Медичні перспективи 24 (4), 154-159, 2019
42019
Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanego modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operacji antyterrorystycznej/.
ОM I. Grygus, I. Hushchuk, М.Shuhai
VIII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Potrzeby i Standardy Współczesnej …, 2016
4*2016
До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я Частина ІІ. Можливі напрями реформи та перспективні моделі організації системи охорони здоров’я в Україні
ІВ Гущук
Мистецтво лікуваня, 38-41, 2016
42016
Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води з джерел та мережі централізованих водопроводів Рівненської області
ІВ Гущук, ОІ Брезецька, ВІ Гущук
Гігієна населених місць, 76-80, 2014
42014
Наукове обґрунтування концептуальних засад розвитку системи охорони громадського здоров’я України автореф
ІВ Гущук
Дис.… д-ра мед. Наук. Київ 42, 2020
32020
Підготовка кадрів для системи громадського здоров'я в контексті європейської інтеграції
ІВ Гущук
Кадрова політика у сфері охорони здоров'я в умовах загроз Д13 національній …, 2017
32017
Концепція поетапного створення соціально-гігієнічного моніторингу України
РЛТ Станкевич В.В., Антомонов М.Ю., Гущук І.В.
Інформаційний лист, 1-4, 2009
32009
Розбудова національної системи охорони громадського здоров’я в контесті сучасних викликів і загроз
ІВ Гущук
Державна політика сталого розвитку України: базові засади, 37-39, 2021
22021
Проблемні питання при поводженні з медичними відходами в Україні (Problem issues during handling of medical waste in Ukraine)
ДМ Брезицька, ІВ Гущук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 44-50, 2019
22019
До питання кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров’я
ІВ Гущук
Матеріали щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конф. За міжнародною участю …, 2016
22016
До питань організації системи громадського здоров''я в Україні
І Гущук
Довкілля та здоров’я, 78-79, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20