Людмила Калашнікова (Кучерявенко) / Liudmyla Kalashnikova
Людмила Калашнікова (Кучерявенко) / Liudmyla Kalashnikova
Чорноморський національний університет імені Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій
АС Лобанова, ЛВ Калашнікова
Київ, Вид-во "Каравела", 2012
62012
Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти: підручник для студентів вищих навчальних закладів
АС Лобанова, ЛВ Калашнікова
Каравела, 2017
42017
Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону)
ЛВ Кучерявенко
спец. 22.00. 04 «Спеціальні та галузеві соціології»/ЛВ Кучерявенко, 2008
42008
Аналіз соціологічних підходів дослідження трудової міграції
ЛВ Калашнікова, ВО Чорна
Молодий вчений, 91-95, 2016
22016
Соціально-екологічні аспекти безпеки життєдіяльності городян
ВІ Андрєєв, ЛВ Калашнікова
Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць …, 2016
2*2016
Соціологічний аналіз аспектів інституалізації українського сегменту Інтернет
ЛВ Калашнікова, ЛС Черноус
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
22012
Інтернет як невід’ємна віртосоціальна практика сучасного інформаційного суспільства
ЛВ Кучерявенко, ЛС Черноус
Нова парадигма: [журнал наукових праць], С. 234-242, 2010
2*2010
Motivation of modern Ukrainian teachers’ professional activities: generation archetypes
L Kalashnikova, I Grabovets
The International Conference on Sustainable Futures: Environmental …, 2020
12020
Quantification labour migration processes: systemization of the experience of foreign and domestic studies
L Kalashnikova, V Chorna
The International Conference on Sustainable Futures: Environmental …, 2020
12020
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ: УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ
ЛВ Калашнікова
Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки 22 …, 2017
12017
Соціологічний моніторинг безпеки життєдіяльності особистості: проблеми теорії
ЛВ Калашнікова
Український соціум, 49-59, 2017
12017
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ «БЕЗПЕКА»,«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» У МЕЖАХ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
ЛВ Калашнікова
Young 39 (12), 2016
12016
Активізація трудоміграційних процесів як загроза безпечному функціонуванню регіонального соціуму
ЛВ Калашнікова, ВО Чорна
Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць …, 2016
12016
Безпека життєдіяльності та віктимність у сучасному світі: досвід емпіричного вимірювання
L Kalashnikova
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного …, 2020
2020
The problems of implementation of inclusive education in Ukraine: generalization the experience of empirical sociological researches experience
I Hrabovets, L Kalashnikova, L Chernous
SHS Web of Conferences 75, 03011, 2020
2020
Мова навчання етнонаціональних меншин Одеської області
ОВ Лисеєнко, НО Нікон, ТЄ Мосийчук, ЛВ Калашнікова, МА Яценко
Одеса : Астропринт, 2020
2020
Передумови виникнення соціології архітектури як нової галузі наукового знання
ЛВ Калашнікова, АО Пільгуй
Габітус: науковий журнал, 35-40, 2020
2020
Development of the converter structure that enables power supply to traction induction motors of mine electric locomotives from different levels of voltage
O Lazurenko, D Shokarov, V Chorna, L Kalashnikova
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 57-64, 2019
2019
Безпека життєдіяльності особистості у регіональному вимірі (на прикладі Півдня України)
Л Калашнікова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 94-103, 2019
2019
Суспільна довіра до правоохоронних органів як чинник безпеки життєдіяльності особистості
Л Калашнікова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 46-60, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20