Таня Небикова
Таня Небикова
викладач Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ВПЛИВ ПЕРЕЗВОЛОЖЕННЯ НА СТАН ГРУНТУ
ІВ Красноштан, ТА Небикова, ТС Небога
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ, 88, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ»
МВ Небиков, ТВ Поліщук, ТА Небикова
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ, 182, 2020
2020
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЯ І ПЛОДІВ ВИДІВ РОДУ ALLIUM L.
ІВ Красноштан, ТА Небикова, ОВ Козяр
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ, 85, 2020
2020
Forest birds of the right-bank forest-steppe of Ukraine
LM Moroz, ED Andriienko, SO Liulenko, SL Hrabovska, TA Nebykova
Ukrainian Journal of Ecology 10 (1), 2020
2020
Горобина у традиційній культурі слов’ян
ТА Небикова, МВ Небиков
Умань: Видавець «Сочінський ММ», 2018
2018
Використання мохоподібних у біоіндикації
ТА Небикова, АА Куземко
Умань: Видавець «Сочінський ММ», 2018
2018
Мотивація навчальної діяльності учнів під час вивчення біології
ТА Небикова
Умань: Видавець «Сочінський ММ», 2018
2018
Роль і місце навчальної дисципліни «Біологія» у формуванні ціннісного ставлення підлітків до власного фізичного здоров’я
ТА Небикова
Умань: Видавець «Сочінський ММ», 2018
2018
Готовність майбутніх вчителів біології до формування життєвих компетентностей учнів у освітньому процесі
І Красноштан, Т Небикова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 215-223, 2018
2018
Обґрунтування критеріїв, показників діагностування рівнів сформованості в підлітків ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я
Т Небикова
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 169-177, 2018
2018
Екскурсія як форма організації навчанняз біології
ТА Небикова, ВС Берчак
2017
Формування практично-діяльнісного критерію ціннісного ставлення до власного фізичного здоров'я підлітків на уроках біології
ТА Небикова
2017
Формування ціннісного ставлення до власного фізичного здоров'я у підлітків на уроках біології
ТА Небикова
2017
ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
ОД Андрієнко, СІ Сорокіна, ТА Небикова
2016
Ціннісне ставлення до власного фізичного здоров’я як педагогічна категорія
Т Небикова
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 227-236, 2016
2016
Підготовка майбутніх вчителів до формування у підлітків ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я
ТА Небикова
ВПЦ «Візаві», 2016
2016
Цінність як системоутворююча категорія особистісних якостей підлітків
Т Небикова
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 124-132, 2016
2016
Інноваційність освіти–ознака сучасності
ТМ Гензьора, ТА Небикова
ФОП Жовтий ОО, 2016
2016
Діалогічні методи у формуванні ціннісного ставлення підлітків до власного фізичного здоров’я
ТА Небикова
Видавець «Сочінський ММ»., 2016
2016
Використання міжпредметних зв’язків на уроках біології для формування у підлітків ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я
ТМ Гензьора, ТА Небикова
ВПЦ «Візаві», 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20