Сафонюк Іван Юрійович
Сафонюк Іван Юрійович
Український державний університет залізничного транспорту
Підтверджена електронна адреса в kart.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Development of the universal model of mechatronic system with a hydraulic drive
A Panchenko, A Voloshyna, S Kiurchev, O Titova, D Onopreychuk, ...
122018
Вплив частоти коливань електричного поля на процес коалесценції води в робочій рідині
СВ Воронін, ІЮ Сафонюк, АВ Олійник
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
32013
Вплив вмісту води у гідравлічній оливі на знос деталей тертя засобів транспорту
ІЮ Сафонюк
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
22016
Вплив концентрації дрібнодисперсної води на механізм корозійно-механічного зношування гідравлічних агрегатів транспортних засобів
S Voronin, O Skoryk, I Saphonyuk, O Rosliakov
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2018
2018
The influence of external field on the lubricity of mineral oil for railway transport
S Voronin, P Konovalov, I Safoniuk, O Kebko
MATEC Web of Conferences 116, 03004, 2017
2017
Аналіз властивостей робочих рідин гідроприводів колійної техніки залізниць України
СВ Воронін, ІЮ Сафонюк, ДВ Онопрейчук, ВО Стефанов, ОО Суранов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
2016
Аналіз існуючих методів очистки нафтопродуктів від води
ІЮ Сафонюк
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
2014
Дослідження впливу концентрації рідкокристалічної присадки та електричного поля на фізико-хімічні властивості індустріальної оливи
S Voronin, I Safoniuk, N Anoshkina, A Kharkovsky
Вісник Національного Авіаційного Університету 83 (2), 70-76, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–8