Васютинський Вадим Олександрович
Васютинський Вадим Олександрович
головний науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтеракційна психологія влади
ВО Васютинський
КСУ, 2005
201*2005
Психологічні виміри спільноти: монографія
ВО Васютинський
К.: Золоті ворота 120, 2010
86*2010
Психологія: dtv-Atlas: довідник
Г Бенеш
К.: Знання-Прес, 2007
67*2007
Ціннісно орієнтаційні площини сучас ного українського суспільства
ВО Васютинський
Проблеми загальної та педагогічної психології/За ред. СД Максименка 8 (6-С), 40, 2006
482006
Психологічні особливості потребово-мотиваційного компоненту громадянської свідомості та самосвідомості молоді
ВО Васютинський
Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та …, 2001
33*2001
Інтеракційні виміри особистісного і соцієтального буття
В Васютинський
Соціальна психологія, 11, 2005
302005
Особливостi статеворольового самовизначення хлопчикiв-пiдлiткiв із неповної сiм'ї: автореф. Дис.… канд. психол. наук: 19.00. 07.-К.: НДI психологiї України, 1992.-19 с.
ВО Васютинський
24*1992
Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз
Ч Васютинський, Бєлавін, Бєлавіна, Вінков, Голота, Грищук, Жорнова ...
17*2012
Владно-підвладні аспекти статево-рольової і гендерної взаємодії
ВО Васютинський
Практична психологія та соціальна робота, 6-16, 2006
172006
Категорія «колективний суб’єкт» у феноменологічному дискурсі інтерсуб’єктної взаємодії
ВО Васютинський
Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей.–2005.–Вип …, 2005
17*2005
Культура бідності: соціально-психологічний зміст та інструментарій дослідження
ВО Васютинський
Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Ін-ту психол. ім. ГС Костюка …, 2013
15*2013
Самовизначення мовних спільнот в сучасній Україні: між ідеологією і мораллю
В Васютинський
Соціальна психологія.–2007.–Спец. вип, 23-29, 2009
142009
Про особливості електорального самовизначення громадян України
В ВасюТИНСЬКИЙ
Українські варіанти, 37-41, 1998
141998
Питальник Психологічне тяжіння до бідності”: методологічне обґрунтування, процедура розробки, зміст
ВО Васютинський
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 54-62, 2013
112013
Стиль життя як соціально-психологічна характеристика культури бідності
ВО Васютинський
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 19-32, 2012
11*2012
Міжособова взаємодія в концепціях сучасних українських психологів
В Васютинський
Соціогуманітарні проблеми людини, 2005
11*2005
Психологічна правда про індивідуалізм і колективізм
ВО Васютинський
Міленіум, 2016
102016
Російськомовна спільнота в Україні: загрози ідентичності і постави щодо інтеграції/ВО Васю тинський
ВО Васютинський
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2008
102008
Сім страхів сучасної України: політико-психологічний аналіз
ВО Васютинський
Ї.–2005.–Вип 37, 154-167, 2005
10*2005
Українська ідентичність російськомовних: між відчуженням і долученням
В Васютинський
Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: матеріали наук. конф, 28-29, 2002
10*2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20