О.А.Касьяненко
О.А.Касьяненко
СумДПУ імені А.С.Макаренка; ПГФ; кафедра зоології, анатомії, фізіології людини і тварин; ст.викладач
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Забруднення довкілля важкими металами і стан здоров’я дитячого населення
ОА Касьяненко, ГЯ Касьяненко
Довкілля та здоров’я, 23-27, 2005
102005
Рамбарун Прокаш. Фітокорекція провідних антропоекологічних факторів ризику здоров’я в деяких регіонах України
ОО Коновалова, НМ Світлакова, ОА Касьяненко, ОВ Святушенко, ...
Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: Матер. ІІІ …, 2005
2*2005
Показники розумової працездатності студентів-першокурсників педагогічного університету різних років навчання
СМ Дмитрук, ОА Касьяненко, ТП Гриневич
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
2016
Оцінка цитоморфологічних ознак еритроцитів периферичної крові активних донорів
ОА Касьяненко, СМ Дмитрук, МС Ізощенкова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
2016
Вивчення фагоцитарної активності нейтрофілів молодих жінок, схильних до запалення верхніх дихальних шляхів
ОА Касьяненко, СМ Дмитрук, МВ Кошман
Природничі науки: Збірник наукових праць, 85-90, 2014
2014
Моніторинг овочевої продукції, вирощеної у приватних господарствах Шосткинського, Ямпільського та Сумського районів Сумської області
ОА Касьяненко, МС Ольшанська
Природничі науки: Збірник наукових праць, 47-52, 2014
2014
Кількісний склад та морфологічні особливості великих гранулярних лімфоцитів крові умовно здорових людей
ОА Касьяненко, СМ Дмитрук, НБ Рева
Природничі науки: Збірник наукових праць, 114-120, 2013
2013
Вторинні імунодефіцитні стани організму студентів як результат впливу екзогенних факторів
ОА Касьяненко, ТП Лелякова
Природничі науки: Збірник наукових праць, 97-101, 2012
2012
Забруднення радіонуклідами територій смт. Ямпіль Сумської області
ОА Касьяненко, АВ Бузинок
Природничі науки: збірник наукових праць, 42-45, 2010
2010
Почему наша иммунная система дает сбой
ЕА Касьяненко
В двух словах, 12, 2010
2010
Робочий зошит для лабораторних робіт з курсу "Фізіологія людини і тварин" для студентів заочного відділення спеціальності "Біологія та практична психологія"
ОО Пташенчук, ОО Касьяненко
Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007
2007
Екологічний стан окремих регіонів України та його вплив на дитячий організм
ОО Коновалова, НМ Світлакова, ОА Касьяненко
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 59-69, 2006
2006
Стан здоров'я дітей та підлітків в районах з різними санітарно-гігієнічними умовами довкілля
ОА Касьяненко
Екологія і раціональне природокористування: наукові записки, 122-129, 2005
2005
Фітокорекція вмісту важких металів в організмі школярів за допомогою препарату "Валеотон"
ОА Касьяненко, ЛВ Антонова
Формування здоров'я дітей, підлітків та молоді в умовах навчально-виховного …, 2005
2005
Залежність стану здоров'я дітей від рівня інтоксикації свинцем
ОА Касьяненко, ГЯ Касьяненко
Біологія та валеологія: Збірник наукових праць, 124-128, 2004
2004
Вплив дисбалансу мікроелементів на стан здоров'я дітей та підлітків
ОА Касьяненко, ГЯ Касьяненко
Людина та навколишнє середовище - проблеми екологічної освіти в вузах …, 2004
2004
Інтоксикація організму важкими металами і фізичний розвиток дітей та підлітків
ОА Касьяненко
Валеологія: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІ міжнародної …, 2004
2004
Забруднення оточуючого середовища свинцем, нікелем і манганом на йододефіцитний стан дітей та підлітків
ГЯ Касьяненко, ОА Касьяненко
Формування здоров'я школярів в умовах навчально-виховного закладу: Матеріали …, 2004
2004
Вплив забруднення оточуючого середовища свинцем на здоров'я дітей
ГЯ Касьяненко, ОА Касьяненко
Довкілля і здоров'я, матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2003
2003
Фізичний розвиток дітей та підлітків, які проживають у різних мікросоціальних умовах
ОО Єжова, ОІ Іванова, ЛМ Басанець, ОА Касьяненко
Біологічні науки: Збірник наукових праць, 56-64, 2001
2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20